عراق و ایالات متحده در متوقف ساختن و به عقب راندن پیشرفت داعش مشارکت می کنند

بایدن، معاون رئیس جمهوری در حال سخنرانی(عکس از آسوشیتدپرس)
بایدن، معاون رئیس جمهوری، در واشگتن درباره تعهد آمریکا به عراق صحبت می کند(عکس از آسوشیتدپرس)

شکست دادن داعش در عراق به عهده مردم عراق است، ولی آنها تنها نیستند.

جو بایدن، معاون رئیس جمهوری، در نهم آوریل درباره عزم راسخ ایالات متحده برای پشتیبانی از عراق گفت: “پیروزی یا شکست نهایی در دست عراقی ها است. ولی در حالیکه آنها به پا خاسته و در کنار یکدیگر ایستاده اند، این دولت، این کشور نیز متعهد است تا در کنار آنها بایستد.”

بایدن که در دانشکده ملی جنگ در واشنگتن صحبت می کرد گفت، پرزینت اوباما قاطعانه برای کمک به عراق در جنگ با داعش پاسخ داده است. از پاییز ٢٠۱۴ تا کنون، ایالات متحده بیش از صد میلیون دور مهمات، ۶٢ هزار سلاح کوچک، ۱٫٧٠٠ موشک هلفایر به عراق تحویل داده است و این تنها بخشی از کمک ها از آن کشور بوده است.

بایدن افزود: “داعش در سد موصل، در کوه سنجار و در تکریت شکست خورده است. تعرض داعش در عراق متوقف گردیده و در بسیاری از نقاط آشکارا به عقب رانده شده است.”

یک ائتلاف جهانی ضد داعش  با مشارکت بیش از ۶٠  کشور به طور روزانه با عراقی ها به منظور تضعیف و سرانجام شکست دادن این گروه تروریستی در حال همکاری است. بنا به گفته بایدن، عراقی ها از تمام جوامع از اقدامات ایالات متحده و این ائتلاف جهانی پشتیبانی می کنند.

بایدن سپس گفت: “رهبران در سرتاسر طیف سیاسی عراق آشکارا از ایالات متحده درخواست کمک کرده اند و خواستار تداوم این کمک هستند.”

“ما هم همان چیزی را می خواهیم که عراقی ها می خواهند: یک عراق متحد، فدرال و دموکراتیک که توسط قانون اساسی خود این کشور تعریف می شود. قانون اساسی که در آن قدرت میان جوامع عراقی تقسیم شده است، و دولت با حق حاکمیت فرماندهی و کنترل نیروها را در میدان به عهده دارد.”