عفو بوقلمون، سنت دیرین کاخ سفید قبل از روز شکرگزاری

هر سال در اواخر ماه نوامبر یک سنت قدیمی به کاخ سفید باز می گردد.  رئیس جمهوری در برابر یک بوقلمون زنده می ایستد و آن را “عفو” می کند، و با این کار تضمین می شود که این پرنده به عنوان بخشی از ضیافت سنتی روز شکرگزاری خورده نمی شود.

پرزیدنت اوباما در سال های گذشته در کنار دختران خود مالیا و ساشا ایستاد و با خوش مشربی سخنانی درباره روز قبل از شکرگزاری، روزی که آمریکایی ها با خانواده و دوستان گرد هم می آیند و از نعمت های خود شکرگزاری می کنند، ایراد کرده است. پس از ایراد سخنان رئیس جمهوری اقدام به عفو بوقلمون کرده و با چند اشاره دست این کار را کامل می کند.

آخرین مراسم عفو بوقلمون پرزیدنت اوباما روز۲٣ نوامبر انجام می شود که طی آن رئیس جمهوری دو بوقلمون به نام های “تِیتر” و “تات” را می بخشد.

 

این ویدیوی خنده دار مراسم عفو بوقلمون پرزیدنت اوباما را در عرض سال های گذشته نشان می دهد.

در مورد اینکه این رسم از چه زمانی آغاز شده است اختلاف نظرهایی وجود دارد اما انجمن تاریخ شناسی کاخ سفید گفته است که اعطای عفو توسط پرزیدنت ابراهام لینکلن به یک بوقلمون در سال١٨٦٣ آغاز مراسم عفو بوقلمون بوده است.

پرزیدنت جان کندی در سال ١٩٦٣ در حالی که به فاصله چند قدمی دفتر ریاست جمهوری در کنار یک بوقلمون ایستاده بود گفت “بگذاریم به راه خود ادامه دهد”. رؤسای جمهوری بعد از او به این سنت ادامه دادند، و با برگزاری مراسمی با حضور رسانه ها در باغ رز کاخ سفید قبل از اعطای عفو ریاست جمهوری به بوقلمون درباره این پرنده و روز تعطیل پیش رو سخنانی ایراد نمودند.

پرزیدنت اوباما درباره این سنت سالانه شوخی کرده است و در سال ۲٠١٥ گفت “بعضی ها فکر می کنند این سنت کمی مسخره است، من هم مخالفتی ندارم.”

او گفت “اما از اینکه از این فرصت برای تبریک روز شکرگزاری به آمریکا استفاده کنم لذت می برم.”