علمای مذهبی از سرتاسر امت  اسلامی داعش را به خاطر ارتکاب جنایات به نام اسلام محکوم کردند. سخنان آنها را بخوانید:

(عکس از آسوشیتدپرس)

شیخ احمد الطیب

گروه های مسلحی که “مرتکب جنایات وحشیانه و نفرت انگیز می شوند، از این دین مبین به عنوان پوشش بهره برداری کرده و با تلاش برای صدور تصویر تحریف شدۀ جدیدشان از اسلام، خود را دولت اسلامی نامیده اند.” ( العربیه،٣ دسامبر ٢٠١٤)

(عکس از آسوشیتدپرس)

شیخ عبدالعزیز الشیخ  

“فکر افراط گرایی، تندروی و تروریسم که سرزمین را با هرچه که در آن هست ویران می کند مطلقا به اسلام تعلق ندارد، ولی آنها نخستین دشمن اسلام هستند، و همانگونه که در جنایات گروه خودخواندۀ داعش، القاعده و گروه های وابسته دیده ایم، نخستین قربانیان مسلمانان بوده اند.” (این بیانیه زیر عنوان “آینده نگری و یادبود” در  ١٩ اوت ٢٠١٤ منتشر شد.)

جامعۀ روحانیون و وُعّاظ نینوا (موصل)

“داعش یک گروه بیمار است که فقط وسواس خونریزی و خرابکاری به نام اسلام را دارد” (بیانیۀ ١٣ ژوئن ٢٠١٤)

(عکس از جیان لویجی گرسیا/AFP/گتی)

شیخ شوقی علّام

“یک گروه افراطی نظیر این، اسلام و مسلمین را به مخاطره می اندازد، و با خونریزی و اشاعۀ فساد در سرتاسر سرزمین نیز چهرۀ اسلام را لکه دار می کند.” (١٢ اوت، رویترز)

(فیسبوک/دکتر ابراهیم نگیم)

دکتر ابراهیم نگیم 

“وابستگی به سازمان ها افراطی مانند داعش از نظر مذهبی حرام است چون این گروه ها در صدد ویران ساختن سرزمین و تحریف سیمای اسلام در سرتاسر جهان هستند.” (مرکز رسانه های دارالافتاء مصر، ١٣ ژوئن ٢٠١٤)

شیخ عبدالکریم شعبان

حملات تروریستی داعش با بهانۀ استقرارعدالت و اسلام صورت می گیرد، در حالی که در واقع آنها دورترین کسان به اسلام و عدالت هستند. ما روحانیون اعلام می داریم که آنها نه دین ما و نه کیش سنی ما را نمایندگی نمی کنند.” (١٨ ژوئن ٢٠١٤)

(فیسبوک/ شورای اسلامی سوریه)

شورای اسلامی سوریه

“شرع اسلام جنگ با آنان و پایان دادن به دسیسه هاشان را تا زمانی که تأثیرآنها بر سوری ها و کشورشان به طور کامل ریشه کن شود واجب می داند.” (بیانیۀ منتشر شده در تارنمای شورا sy-sic.com، ٢٥ اوت ٢٠١٤)

١٢٦ تن از علمای مسلمان در نامۀ سرگشاده به البغدادی

“شما کودکان را به جنگ و آدم کشی واداشته اید. بعضی از آنها اسلحه به دست می گیرند و بعضی دیگر با سرهای بریدۀ قربانیان شما بازی می کنند. برخی از کودکان به میدان جنگ انداخته شده اند و می کشند و کشته می شوند.  در مدارس بعضی از کودکان شکنجه و به اجرای خواست شما مجبور می شوند و برخی دیگر اعدام می شوند. اینها جنایاتی هستند که علیه بی گناهان به وقوع می پیوندند. ( Lettertobaghdadi.com ، ١٩ سپتامبر ٢٠١٤)

(مغربیه)

شیخ عبدالله بن بیه

“همۀ انواع ستمگری و تجاوز به اقلیت های مذهبی در تضاد کامل با ارزشهای دین ما قرار می گیرند. اسلام ما را به خوش رفتاری با اقلیت های مذهبی و حمایت از آنها فرا می خواند و کسانی را  که به آنها آزار می رسانند به مجازات بعد از مرگ تهدید می کند .” (بیانیه زیر عنوان “این راه بهشت نیست” در ١٤ سپتامبر ٢٠١٤ منتشر شد.)