در حدود ٧٥٠ میلیون نفر در سراسر جهان دسترسی به آب آشامیدنی سالم ندارند که اثراتی ویرانگر دارد. در کشورهای در حال توسعه، تقریباً ٨٠ درصد بیماری ها مرتبط به کیفیت بد آب هستند و کودکان به دلیل بیماری های ناشی از آب آلوده هر سال ٨٤٣ میلیون روز تحصیلی را از دست می دهند.

دانشمندان و صاحبان کسب و سرمایه برای رسیدگی به این مشکل با یکدیگر به همکاری پرداخته اند.

در سال ١٩٩٣، وقتی سازمان ملل ٢٢ مارس را روز جهانی آب نامید، جمعیت جهان ٥٫٥ میلیارد نفر بود. امروزه، این تعداد نزدیک به ٧٫٢ میلیارد رسیده است و فشار فزاینده ای برای یافتن راه حل جهت در دسترس گذاشتن آب پاکیزه برای کسانی که بیشتر از همه به آن نیازمندند، به وجود آورده است.

اختراعاتی مانند پردازشگر آب جانیکی که از سوی بنیاد بیل و ملیندا گیتس حمایت می شود به پیدا کردن راه حل ها کمک می کنند. این پیشرفت مهندسی فضولات انسانی را به برق و آب آشامیدنی سالم تبدیل می کند و واقعاً طعم خوبی هم دارد- از خود بیل گیتس بپرسید:

همه پیشرفت ها در عرصه فناوری، مکانیکی نیستند. بسته های تصفیه آب شرکت پروکتر و گامبل که هر یک تنها ٤ گرم وزن دارند، تقریبا ماند یک شعبده بازی ده لیتر آب کثیف و آلوده را به آب آشامیدنی سالم تبدیل می کند. این بسته های تصفیه آب از سال ٢٠٠٤ مورد استفاده قرار گرفته اند و تخمین زده می شوند که جان ٤٥ هزار نفر را تاکنون نجات داده اند:

درباره نوآورانی که در جهت تسهیل دسترسی به آب پاکیزه در هند و سایر کشورها فعالیت می کنند، اطلاعات بیشتری کسب کنید. با مراجعه به H2infO، با ایده ها برای پاکسازی و ذخیره آب آشنایی پیدا کنید.