نزدیک به ۲۸ میلیون تن مواد غذایی اوکراینی از طریق ابتکار غلات دریای سیاه سازمان ملل برای کمک به نیازمندترین کشورهای جهان ارسال شده است. این ابتکار همچنین به کاهش قیمت جهانی مواد غذایی کمک کرده است.

استفان دوژاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل در ۱۱آوریل گفت: “این اقدام حیاتی در شرایطی انجام می گیرد که جنگ و خصومت ‌ها همچنان در جریان هستند.”

این قرارداد در ماه ژوئیه گذشته با میانجیگری ترکیه و سازمان ملل با اوکراین و روسیه به امضا رسید.

(State Dept./M. Gregory)

شورای اروپا در ماه مارس اعلام کرد بیش از ۶۵٪ گندم اوکراینی صادر شده از طریق این ابتکار به کشورهای در حال توسعه تحویل داده شد. ذرت صادراتی به طور برابر به کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ارسال شد.

تحویل غلات به کشورهای آسیب دیده از جنگ، خشکسالی

این ابتکار همچنین غلات برنامه جهانی غذای سازمان ملل را تأمین می کند. عملیات های بشردوستانه جاری در افغانستان، شاخ آفریقا و یمن همگی غلات اوکراینی دریافت کرده اند.

در ماه آوریل، غلات اوکراینی به سومالی، کشوری که با ناامنیتی غذایی شدید ناشی از وخیم ترین خشکسالی تاریخ خود مواجه است، تحویل داده شد.

۳۰ هزار تن گندم اوکراین در ۱۷ آوریل به یمن رسید.

گای پلاتن، دبیرکل اتاق بین المللی کشتیرانی در ماه مارس به رسانه بریتانیایی گاردین گفت: از نظر حمل و نقل، این کار مؤثر و یک موفقیت بزرگ بوده است.”

دوژاریک گفت که این ابتکار به کاهش قیمت مواد غذایی نیز کمک کرده است. شاخص قیمت مواد غذایی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد در سال گذشته تا ۲۰٬۵٪ کاهش داشته و امسال ۲٬۱٪ بیشتر کاهش یافته است.

وب سایت ابتکار غلات دریای سیاه سازمان ملل به طور مرتب حرکت کشتی ها را از اوکراین به روز رسانی می کند. میزان غلات صادراتی تا ۱۹آوریل ۲۸ میلیون تن بوده است.