آشپزی آمریکایی سابقه چندان درازی ندارد ولی ترکیبات شاخص آن دارای قدمت چند هزار ساله هستند و در سراسر جهان یافت می شوند.

فرآورده های آمریکایی را می توان  به شیوه های گوناگون به کار برد یا آنها را به تنهایی به عنوان یک غذای مختصر سالم و رضایتبخش خورد.

در زیر به برخی از محبوب ترین فرآورده های کشاورزی با ریشه های آمریکایی اشاره می شود. اگر شما آنها را در بازار محلی خود ببینید، احتمال این که در خود آمریکا تولید شده باشند زیاد است.

agriculture US foods_persian
(وزارت امور خارجه/جِیمی مک کان)

درباره فرآورده های کشاورزی ایالات متحده و مباحث وابسته به آنها از طریق نمایشگاه میلان، یک نمایشگاه جهانی که گفتگوهای جهانی پیرامون آینده نظام غذایی را ترویج می کند، آگاهی بیشتری به دست آورید. غرفه ایالات متحده آمریکا در نمایشگاه تحت عنوان “غذای آمریکایی ٢٫٠: متحد برای تغذیه جهان،”صنعت غذای ایالات متحده را به عنوان یک بخش نوآور به نمایش می گذارد. نمایشگاه های تعاملی بر این موضوع که چگونه کشاورزان، دانشمندان و صاحبان کسب و سرمایه و نهادهای دولتی ایالات متحده برای یافتن راه هایی برای تغذیه جمعیت رو به افزایش جهان در تلاش هستند، تاکید می کنند.