بسیاری از کسب و کارها در آینده ای درخشان تر برای همه سرمایه گذاری می کنند. آنها به حل بحران اقلیمی می پردازند، زنجیره های تأمین را برای جلوگیری از کار اجباری مورد بررسی قرار می دهند، و روابط خود را با ناقضان حقوق بشر قطع می کنند.

وزارت امور خارجه ایالات متحده در حال به روز رسانی کردن برنامه اقدام ملی در زمینه رفتار تجاری مسئولانه است. مردم در سراسر جهان می توانند پیشنهادات خود را تا ۳۱ می ارسال نمایند. دولت ایالات متحده با شرح راهکارهای پیشنهادی در این برنامه اقدام که برای اولین بار در دسامبر ۲۰۱۶ منتشر شد، کسب و کارهای آمریکایی را به رفتار مسئولانه در خارج تشویق می کند.

این برنامه اقدام حمایت دراز مدت دولت ایالات متحده از اصول بین المللی رفتار تجاری مسئولانه که در دستورالعمل های سازمان همکاری اقتصادی و توسعه برای شرکت های چند ملیتی در مورد رفتار تجاری مسئولانه و اصول راهنمای سازمان ملل در مورد تجارت و حقوق بشر درج شده، بازتاب می کند.

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه به عنوان بخشی از تلاش‌های سراسری دولت آمریکا به منظور بهبود و گسترش تلاش‌ها برای ترویج تجارت مسئولانه در ۱۶ ژوئن ۲۰۲۱ طرح هایی را برای به‌ روزرسانی برنامه اقدام اعلام کرد.

بلینکن در آن زمان گفت: “کسب و کارها می توانند در حمایت از اصول دموکراتیک، از جمله احترام به حقوق بشر و حقوق کار نقش مهمی ایفا کنند. آنها این ظرفیت را دارند که به شکل دادن به جامعه و محیط زیست – افزایش دستمزدهای محلی، بهبود شرایط کار، ایجاد اعتماد با جوامع، و عملکردهای پایدار کمک کنند. بنابراین، کسب و کارها در پرداختن به موارد نقض حقوق بشر، از جمله در سراسر زنجیره ارزش شان نقش کلیدی دارند.”

مصرف کنندگان خواستار اقدام هستند

خوزه فرناندز، معاون وزیر خارجه در امور رشد اقتصادی، انرژی و محیط زیست می گوید که مصرف کنندگان به طور فزاینده ای خواستار عبور کالاها از زنجیره تأمین مسئولانه و تعهد دولت ایالات متحده به حمایت از عملکردهای تجاری مسئولانه هستند.

فرناندز در وبلاگی که در اول دسامبر ۲۰۲۱ منتشر کرد، نوشت: “من از تمرکز بر الزام عملکرد مسئولانه کسب و کارها در همه مراحل عملیات ها و اقدامات شان استقبال می کنم.”

اصول اصلی کسب و کار مسئولانه عبارتند از:

  • تأکید بر مشارکت مثبت کسب و کارها در پیشرفت اقتصادی، زیست محیطی، و اجتماعی.
  • تعهد به ارزیابی بایسته برای شناسایی و کاهش اثرات نامطلوب رفتار تجاری و اصلاح سوءرفتارها.
  • حصول اطمینان از آگاهی کسب و کارها از الزامات قانونی در زنجیره تأمین خود در داخل و خارج از کشور و پایبندی به آنها.

به روز رسانی این برنامه یکی از راه های متعددی است که دولت ایالات متحده از طریق آن کسب و کارها را به رفتار مسئولانه تشویق می کند. وزارت امور خارجه از سال ۱۹۹۹ با اعطای جایزه تعالی سازمانی، شرکت ‌های آمریکایی را به دلیل رفتار مسئولانه تجاری در خارج از کشور به رسمیت شناخته است، ازجمله شرکت هایی که بازدهی کشاورزان را بهبود می بخشند، برابری جنسیتی را پیش می برند، و به بحران اقلیمی رسیدگی می کنند.

برای ارائه پیشنهادات خود برای به روز رسانی برنامه اقدام ملی ایالات متحده در زمینه رفتار تجاری مسئولانه، به تارنمای روزنامه رسمی دولت فدرال ایالات متحده مراجعه کنید.