جان کری، وزیر امور خارجه، روز بیستم ژوئیه در مراسم بازگشایی سفارت های ایالات متحده و کوبا در کشورهای یکدیگر و از سر گرفته شدن مناسبات دیپلماتیک بین دو کشور گفت:  “امروز، یک روز تاریخی است، روزی برای برداشتن موانع.”

کری در سخنان کوتاهی به زبان اسپانیایی گفت که دولت اوباما از آغازی نو در روابط خود با مردم و دولت کوبا استقبال می کند، و بر مناسبات خوب و دوستانه بر پایه احترام متقابل تاکید می ورزد.

پرزیدنت اوباما در اول ژوئیه اعلام داشت که مردم کوبا و آمریکا هیچکدام نباید “زندانی گذشته باشند” ، و تعامل به جای انزوا، به بهترین وجهی به منافع هر دو آنها خدمت می کند.

رئیس جمهوری گفت: “با این تغییر، ما قادر خواهیم بود تماس های خود را به نحو محسوسی با مرم کوبا افزایش دهیم. ما کارکنان بیشتری در سفارتمان خواهیم داشت. و دیپلمات های ما از این توانایی که به طور وسیع تری در سرتاسر جزیره تعامل برقرار کنند برخوردار خواهند بود.  این تعامل دولت کوبا، جامعه مدنی، و مردم عادی کوبا را که در جستجوی زندگی بهتری هستند، شامل خواهد شد. “

کری، وزیر امور خارجه گفت که روز ۱۴ اوت برای شرکت در مراسم بازگشایی سفارت ایالات متحده در هاوانا از کوبا دیدار خواهد کرد.

او گفت:  “من از دوستانمان در سراسر این نیمکره که ما را تشویق کردند – در برخی موارد برای مدت چندین دهه – تا روابط دیپلماتیک خود را از سر بگیریم، و آنهایی که از تصمیم ما برای انجام این کار به گرمی استقبال کردند، سپاسگزاری می کنم.”

کری گفت با نگاهی به آینده گفت:  “هر دو دولت باید با روحیه ای پذیرا و احترام متقابل پیش بروند.  من می توانم به مردم جهان، از جمله مردم کوبا، این اطمینان را بدهم که ایالات متحده سهم خود را در این زمینه ایفا خواهد کرد.”