دلار ایالات متحده رایج ترین پول ذخیره جهان است و بیشترین مورد استفاده را در معاملات بین المللی دارد. در حال حاضر ارزش اسکناس های در گردش بانک مرکزی فدرال به حدود  ۱۰۲۹ تریلیون دلار بالغ می شود.  ولی برای کسی که اشکال بینایی دارد آن اسکناس ها، از یک دلاری گرفته تا صد دلاری، به علت اندازه، شکل و وزن یکسانشان قابل تمیز و تشخیص از یکدیگر نیستند.

طی سال ها، کسانی که نابینا هستند یا به سبب بیماری یا سن، بینایی ضعیفی دارند روش تا کردن را به کار گرفته اند. این روش به این بستگی دارد که یک شخص بینا ارزش اسکناس ها را به آنها بگوید. آیا برای این مشکل هیچ راه حل جایگزینی غیر از وابستگی به مهربانی افراد غریبه و درستکاری کارمندان مغازه وجود دارد؟

در سال ۲۰۰۸، یک دادگاه ناحیه ای ایالات متحده رأی داد که طراحی پول رایج برای کسانی که اشکال بینایی دارند تبعیض آمیز است. چالش موجود برای اداره حک و چاپ (BEP) که پول کاغذی را چاپ می کند، یافتن راهی به منظور قابل تشخیص ساختن اسکناس ها از یکدیگر، بدون بی فایده ساختن ماشین های خودکار فروش، ماشین های خود پرداز و دیگر ماشین های خود کار شمارش پول بوده است.

هشت اسکناس آمریکایی که چهار تای آنها به طرز متفاوتی تا شده اند. (وزارت امور خارجه)
کسانی که اشکال بینایی دارند یک روش منحصر به فرد تا کردن را ابداع کرده اند که اسکناس ها را از هم تشخیص دهند. (وزارت امور خارجه)

پیشرفت های فناوری کمک می کنند تا افرادی که اشکال بینایی دارند و یا مبتلا به معلولیت های دیگری هستند استقلال بیشتری پیدا کنند. در حال حاضر نرم افزارهای تلفن های موبایلمی تواند عکس یک اسکناس را بگیرند و ارزش آن را بگویند. نابینایان همچنین از کامپیوتر و دستگاه های اسکن و ماشین های قابل حمل تشخیص دهنده پول استفاده کرده اند.

اداره حک و چاپ طی سال های اخیر برای کمک به کسانی که بینایی محدودی دارند اعداد بسیار متمایز و عکس های درشت تری را روی اسکناس ها افزوده است. در سال ۲۰۱۰، اداره حک و چاپ اعلام داشت که در نظر دارد به اسکناس ها ویژگی های لمس شدنی بیفزاید ولی چنین اسکناس هایی زودتر از سال ۲۰۲۰ به جریان نخواهند افتاد.

در این میان، اداره حک و چاپ نرم افزارهای تشخیص دهنده ای را برای کسانی که از “آی فون” و “آندروید” استفاده می کنند ارائه کرده و توزیع رایگان دستگاه های گویا را که اسکناس ها را از یکدیگر تشخیص می دهند آغاز کرده است. برای استفاده از این دستگاه ها کاربر فقط اسکناس بانک مرکزی فدرال را در داخل دستگاه می گذارد و برای خوانده شدن ارزش آن دکمه ای را در یک طرف دستگاه فشار می دهد.