مذاکرات برای دستیابی به توافقنامه تاریخی آب و هوایی پاریس برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای مستلزم اراده استوار سیاسی نزدیک به ۲٠٠ کشور جهان بود. اما این مهم نیازمند چیز دیگری هم بود.

ژان آیوس لاگال، رئیس سازمان فضایی فرانسه (CNES)، گفت: “خود همایش تغییرات آب و هوایی ۲٠۱۵ سازمان ملل در پاریس (COP21) بدون وجود ماهواره ها غیرممکن می بود.”

در سراسر جهان بیش از ۱۶٠ ماهواره داده ها را به دانشمندانی که در حال تحقیق پیرامون وضعیت اقلیمی هستند، منتقل می کنند. این داده ها رهبران سیاسی را قادر می سازند تا تصمیمات آب و هوایی خود را به جای حدس و گمان بر اساس مبانی علمی اتخاذ کنند. ناسا، آژانس فضایی ایالات متحده، هدایت چندین فروند از این ماهواره ها و همچنین هواپیماهای ویژه را بر عهده دارد تا از فراز آسمان تغییرات آب و هوا را مورد بررسی قرار دهد.

می خواهید بدانید چگونه؟

ماهواره پیشگام: تِرا

طراحی هنری از ماهواره (ناسا)
ماهواره تِرا متعلق به ناسا (عکس از ناسا)

تِرا، که اندازه آن به بزرگی یک اتوبوس متوسط است، گل سررسبد سامانه دیدبانی زمین ناسا است. ابزارهای آن می توانند با مطالعه اتمسفر، اقیانوس، زمین، برف، و یخ، چرخه های آب، کربن، و انرژی را زیر نظر بگیرند.

“قطار بعدازظهر” (A-Train)

طراحی هنری از ماهواره های در مدار و فواصل آنها از زمین (ناسا)
(عکس از ناسا)

از آن جا که “صورت فلکی بعدازظهر” متشکل از ماهواره های مدارگردی است که در یک مسیر حرکت می کنند، دانشمندان نام آن را “قطار بعدازظهر” یا (A-Train) گذاشته اند. در صف نخست این گروه ماهواره ها رصدخانه مدارگرد کربن ۲ قرار دارد که در ماه ژوئیه ۲٠۱۴ به فضا پرتاب شد. این نخستین ماهواره فعال ویژه مطالعه دی اکسید کربن در اتمسفر است. قطار بعدازظهر می تواند با ادغام داده های ماهواره های مختلف به دانشمندان کمک کند تا مطالب بیشتری بیاموزند.

عملیات پل یخی

یک هواپیما که بر فراز آب حرکت می کند و بال و موتورهایش دیده می شوند. (عکس از ناسا)
(عکس از ناسا)

حسگرهای نصب شده در این هواپیما نیز در پژوهش های آب و هوایی ناسا نقش دارد. در این جا یک دی سی-۸ ناسا که به طور ویژه طراحی شده است، بر فراز طبقه یخی یخچال جزیره پاین در جنوبگان به عنوان بخشی از عملیات پل یخی، که سرعت آب شدن یخ های قطبی را اندازه گیری می کند، به پرواز درآمده است.

همه اطلاعات را کنار هم گذاشتن

دو نفر در حال گفتگو هستند و سایه آنها بر نقشه جهان که داده های آب و هوایی را نشان می دهد، افتاده است (عکس از ناسا)
(عکس از ناسا)

یک فضانورد پیشین به نام پیرس سلرز (چپ) در مرکز پروازهای هوایی گُدارد ناسا، واقع در مریلند، در مورد تغییرات آب و هوایی با لئوناردو دیکاپریو، هنرپیشه معروف، گفت و گو می کند. این دو نفر در برابر  دیوار نمایشی گُدارد (Hyperwall)  که داده های علمی دریافت شده توسط ناوگان ماهواره های ناسا را به نمایش می گذارد، ایستاده اند. بخش علوم زمینی ناسا از فناوری فضایی استفاده کرده و آن را برای تحقیقات در دسترس قرار می دهد تا شهروندان و دانشمندان در سراسر جهان به آن دسترسی داشته باشند.