قدردانی از سگی که جان انسان ها را نجات می دهد

TO GO WITH AFP STORY BY DAVE CLARK " US-LANDMINES-LEBANON-OFFBEAT-ANIMAL" Astra Joan, a mine detection dog from Lebanon, sniffs inert samples of various mines, during a demonstration in Washington, DC, October 20, 2015. A day trip to a crowded State Department office full of unfamiliar faces and smells might have upset some dogs, but then Astra's day job is itself pretty terrifying. The seven-year-old German Shepherd mine-clearance expert ignored the defused weaponry arrayed on the conference table, but perked up when box of donuts was opened. Over the past five years she and her handler, Lebanese army sergeant Ahmad Solh, have scoured the battlefields of Lebanon for land-mines and unexploded bombs. Named by sniffer dog charitable foundation the Marshall Legacy Institute as the champion mine-clearers of the year, they came to the US capital to promote their work. AFP PHOTO / SAUL LOEB (Photo credit should read SAUL LOEB/AFP/Getty Images)

تمجید از یک سگ اتفاقی نیست که هر روز در واشنگتن روی دهد.

با استرا جُن آشنا شوید. این ماده سگ هفت ساله در لبنان خدمت می کند و از طرف مؤسسه میراث مارشال (MLI) به عنوان سگ سال ٢۰۱۵ برای کشف مین های زمینی برگزیده شده است.

احمد صلح، سرجوخه ارتش لبنان، مربی استرا جُن و کسی که در دستاوردهای او سهیم است گفت: “استرا جُن بهترین دوست من است؛ این دوست داشتنی ترین سگی است که من در تمام عمرم دیده ام.”

“او نیمه دیگر من است، و ما همراه یکدیگر شکست ناپذیریم. من به کار او اعتماد کامل دارم و صد در صد مطمئن هستم که او حتی یک رد مین یا مواد منفجره ای که منفجر نشده است (UXO) را پشت سر نمی گذارد.”

موسسه میراث مارشال یک سازمان غیرانتفاعی مستقر در ویرجینیا است که برای از میان بردن خطر مین های زمینی منفجرنشده تلاش می کند.  این سازمان تا به حال ٢۰۵سگ را آموزش داده و اهدا کرده است و تا کنون در ۱۱ کشور فعالیت داشته است- آموزش دادن به هر سگ چهار تا شش ماه به طول می انجامد. هر سگ بعد از دیدن آموزش به محل کار خود فرستاده می شود تا با شخصی که با او همکاری می کند انس بگیرد. این انس و آشنایی به چندین ماه وقت نیاز دارد.

سرجوخه صلح و استرا جُن هر روز دو هزار متر مربع را پوشش می دهند. (مؤسسۀ میراث مارشال)

پری بالتیمور، مدیر عامل MLI، می پرسد:” آیا شما باور می کنید در این دنیای فناوری های پیشرفته … قدرت بویایی سگ یک ابزار اصلی باشد؟”

استرا جُن روزی سه تا چهار ساعت کار می کند و  دو هزار متر مربع را پوشش می دهد. او و دیگر سگ های همکارش از سال ٢۰۰۱ تا کنون ٧۰۰ هزار متر مربع را در لبنان کاوش کرده اند.

ایالات متحده لبنان و دیگر کشورها را برای ازمیان بردن مین های زمینی یاری می دهد. در پرتو این کوشش ها، ۱۶ کشور دیگر اکنون از مین های زمینی پاک شده اند.

شما هم می تونید با پشتیبانی از MLI برای سرپرستی از یک بازمانده یا یک برنامه سگ جستجوگر، به این کوشش کمک کنید.