A white and a black hand grasping inside a line-drawn heart shape Hand in hand black and white on the heart. Holding hands a couple of lovers or friends. The concept of love and friendship, support and mutual assistance, interracial relations. Stock vector isolated. (© Irina Dias/Shutterstock)
(© Irina Dias/Shutterstock)

میلدرد و ریچارد لاوینگ عاشق یکدیگر بودند، بنابراین کاری کردند که خیلی دیگر از زوج ها انجام می دهند. آنها ازدواج کردند.

اما این اتفاق در سال ۱۹۵۸ افتاد. و چون میلدرد سیاهپوست بود و ریچارد سفیدپوست، ایالت ویرجینیا  ازدواج آنها را غیرقانونی خواند.

Richard Loving with arm around Mildred Loving in book-lined office (© Francis Miller/The LIFE Picture Collection/Getty Images)
میلدرد و ریچارد لاوینگ در دفتر وکیل خود در الکساندریا، ویرجینیا. (© Francis Miller/The LIFE Picture Collection/Getty Images)

نبرد حقوقی لاوینگ ها تا دیوان عالی ایالات متحده کشانده شد، و نهایتاً این دیوان با صدور یک حکم اعلام کرد که دولت های ایالتی نمی توانند ازدواج میان نژادی را منع کنند (در ایالات متحده هر ایالت قوانین ازدواج خود را تنظیم می کند).

عشق لاوینگ ها

لاوینگ ها در واشنگتن دی سی ازدواج کرده بودند، جایی که ازدواج میان نژادی در آن زمان قانونی بود. اما آنها در ویرجینیا زندگی می کردند، ایالتی که طبق قوانین آن ازدواج آنها یک جرم محسوب می شد. آنها به جرمی که به آن متهم شده بودند اعتراف کردند، و یک قاضی محلی حکم یک سال حبس آنها را به شرط ترک ویرجینیا به حالت تعلیق درآورد. در پی صدور این حکم آنها تصمیم گرفتند به واشنگتن دی سی نقل مکان کنند.

چند سال بعد، در ۱۹۶۳ ، با کمک رابرت کندی، دادستان کل ایالات متحده و اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا، این زوج نبرد قانونی خود را در دیوان عالی کشور آغاز کردند.

دیوان عالی با استناد به چهاردهمین متمم قانون اساسی ایالات متحده که طبق آن همه شهروندان آمریکایی از حمایت برابر قانون برخوردارند، رأی قاضی ویرجینیا را لغو و “قوانین خلوص نژادی” را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

ارل وارن ، قاضی ارشد دیوان عالی در حکمی که ازدواج میان نژادی را در سراسر ایالات متحده قانونی کرد، نوشت: “طبق قانون اساسی ما، حق آزادی ازدواج یا عدم ازدواج با یک شخص از نژاد دیگر متعلق به فرد است و نمی تواند توسط دولت نقض شود.”

قلب های باز

لوکاس اروین، سرآشپز ۳۵ ساله یک رستوران ژاپنی که قرار است به زودی در واشنگتن افتتاح شود، گفت: “خیلی خوب شد که آنها تسلیم نشدند.”

اروین افزود، اگر به خاطر لاوینگ ها نبود، مادر سفیدپوست و پدر نیمه ژاپنی او نمی توانستند در سال های دهه ۱۹۸۰ با هم ازدواج کنند.

از صدور این حکم در ۱۹۶۷ تاکنون، ایالات متحده شاهد افزایش مداوم ازدواج های جدید بین دو نفر از نژادهای مختلف بوده است – از فقط ۳٪ به ۱۷٪ ازدواج ها در ایالات متحده – با سریعترین رشد بین هیسپانیک ها و سفیدپوستان غیر هیسپانیک.

(State Dept./D. Thompson)

خانواده های میان نژادی/ قومی در همه ایالت های آمریکا افزایش یافته اند.

به گفته کیم پارکر از مرکز تحقیقات پیو، پرونده لاوینگ ها “راه را برای دیگران هموار نمود، و پذیرش چنین ازدواج ها را رایج کرد. وقتی افراد با مقاومت خانواده، جامعه محلی و یا به طور کلی جامعه روبرو نباشند، راحت تر می توانند با افراد از نژادهای دیگر ازدواج کنند.”

پارکر که مدیریت تحقیق در مورد روندهای اجتماعی ایالات متحده را بر عهده دارد گفت که علاوه بر پرونده لائینگ ها، دو عامل دیگر نیز در این زمینه نقش دارند.

قانون مهاجرت و ملیت ایالات متحده مصوبه ۱۹۶۵ میلیون ها مهاجر را از آسیا و آمریکای لاتین به ایالات متحده آورد و به سهمیه هایی که به اروپایی ها اولویت می دادند، خاتمه داد. آمریکایی های امروز متنوع تر از همیشه هستند.

پارکر گفت، امروزه بزرگسالان جوان ازدواج های میان نژادی را نه تنها قابل قبول بلکه برای آمریکا نیز خوب می دانند.

این مقاله قبلاً در ۱۱ فوریه ۲۰۲۱ منتشر شده بود.