لس آنجلس میزبانی نهمین نشست سران کشورهای قاره آمریکا را بر عهده خواهد داشت

(© Myung J. Chun/Los Angeles Times/Getty Images)
لس آنجلس در تابستان امسال میزبان نشست سران کشورهای قاره آمریکا خواهد بود. (© Myung J. Chun/Los Angeles Times/Getty Images)

برای اولین بار از زمان نخستین نشست سران کشورهای قاره آمریکا در ۱۹۹۴، ایالات متحده در ماه ژوئن میزبانی این همایش را بر عهده خواهد داشت.

نشست سران کشورهای قاره آمریکا، سران و سایر رهبران آمریکای شمالی، مرکزی و جنوبی و کارائیب را برای پیشبرد اهداف مشترک برای نیمکره غربی را گردهم می آورد.

به گفته کاخ سفید: “منافع ملی حیاتی ایالات متحده به طور جدایی ناپذیری به سرنوشت نزدیکترین همسایگان ما در قاره آمریکا گره خورده است. در این راستا، توانایی دموکراسی‌های ما برای بستن شکاف بین وعده های داده شده و کارهایی که انجام می دهیم، تا حد زیادی به کارهایی بستگی دارد که ما با هم برای بهبود وضعیت انجام می دهیم.”

امسال، لس آنجلس – شهری با پیوندهای عمیق فرهنگی، اقتصادی و تاریخی با آمریکای لاتین و خانه بسیاری از جوامع مهاجر موفق، میزبان نهمین نشست سران کشورهای قاره آمریکا خواهد بود و رهبران نیمکره غربی را برای بحث و گفتگو درباره ساختن آینده ای پایدار و انعطاف پذیر گردهم خواهد آورد. تعهدات انجام گرفته در این نشست احتمالاً در نیمکره غربی و زندگی کسانی که در آن زندگی می کنند، تغییرات مهمی ایجاد خواهند کرد.

رهبران و شرکت کنندگان در این همایش که پنج روز به طول خواهد انجامید، در مورد موارد زیر گفتگو خواهند کرد:

  • آینده سبز و انرژی پاک.
  • تقویت مشارکت جوانان در سیاست.
  • رفاه اقتصادی.
  • حکومت دموکراتیک.
  • بازیابی از کووید-۱۹ و مقاومت در مقابل همه گیری.
  • مهاجرت.
  • تغییر زیرساخت دیجیتال نیمکره غربی.

در حالیکه رویدادهای رسمی به دستور کاری بلندپروازانه می پردازند، دانشگاه ها، اندیشکده ها و جوامع منطقه لس آنجلس نیز در مورد موضوعات کلیدی در این نشست مشارکت خواهند داشت.

کاخ سفید گفت: “ایالات متحده مشتاقانه در انتظار است تا رهبران و ذینفعان در سراسر نیمکره غربی را برای پیشبرد تعهد مشترک ما به رفاه اقتصادی، امنیت، حقوق بشر، و کرامت انسانی گردهم آورد.”