ناسا و آژانس فضایی اروپا برای مأموریت فرای ماه برنامه ریزی می کنند

آژانس فضایی اروپا به بخش هایی اساسی از مأموریت ناسا برای سفر انسان بدور ماه در عرض چند سال آینده کمک می کند.

فضانوردان از سال ١٩٧٢ که برنامه آپولو به پایان رسید، فراتر از مدار پایینی بدور زمین پرواز نکرده اند.

آژانس فضایی اروپا و شرکت هوافضای ایرباس تاکنون یک موتور جت رانش و مدول تدارکات را برای یک مأموریت بدون سرنشین ناسا در سال آینده، سفینه جدید اوریون، ارائه کرده است.

این آژانس در ٨ فوریه اعلام کرد که همراه با ایرباس موافقت کرده اند که با ناسا مدولی برای یک مأموریت دوم با سرنشین به دور ماه تا سال ٢٠٢١ به پرواز در خواهد آمد بسازند.

هدف مأموریت اوریون گسترش اکتشاف به مقاصدی درعمق فضا مانند مریخ و سنگ های آسمانی است.