یک برخورد عمدی بین یک سفینه فضایی و یک سیارک برای سال ۲۰۲۲ برنامه ریزی شده است و دانشمندان ناسا آماده مطالعه نتایج هستند.

هدف مأموریت آژانس فضایی ایالات متحده  که تغییر مسیر سیارک دوگانه (DART) نام دارد و در ۲۴ نوامبر آغاز شد، برخورد با سیارکی به نام دیمورفوس است.

اگر مأموریت DART که با موشک فالکون ۹ اسپیس ایکس به فضا پرتاب شد، سرعت و جهت سیارک را با موفقیت تغییر دهد، دانشمندان ناسا ممکن است در آینده بتوانند خطرات بالقوه برخورد یک سنگ آسمانی با زمین را دفع کنند.

انتظار می رود فضاپیمای DART بین سپتامبر و اکتبر ۲۰۲۲ وارد منظومه این سیارک شود.

 (NASA/Johns Hopkins APL)
تصویر سفینه فضایی DART ناسا با سیارک دوگانه (NASA/Johns Hopkins APL)

بیل نلسون، مدیر ناسا در ۲۴ نوامبر گفت: “مأموریت DART در حال تبدیل داستان های علمی- تخیلی به واقعیت های علمی است و گواهی بر فعالیت و نوآوری ناسا به نفع بشریت است.”

دانشمندان ناسا تاکید می کنند که آنها هیچ گونه خطر قریب الوقوعی برای برخورد سنگ های آسمانی با زمین پیدا نکرده اند اما می خواهند برای چنین احتمالی در آینده آماده شوند.

لیندلی جانسون، افسر دفاع سیاره ای در سازمان ناسا هنگان پرتاب فضاپیما گفت: “هدف ما پیش بینی هر گونه برخورد احتمالی از سال ها و دهه ها قبل است، تا بتوانیم خطرات را با قابلیت هایی مانند DART که با فناوری های فعلی ما امکان پذیر است، دفع کنیم.”

آژانس فضایی اروپا و آژانس فضایی ایتالیا نیز در مأموریت DART ناسا مشارکت دارند.

 (U.S. Space Force/Michael Peterson)
مأموریت فضایی تغییر جهت سیارک دوگانه (DART)، اولین آزمایش دفاع سیاره ای ناسا در ۲۴ نوامبر با موشک فالکون ۹ اسپیس ایکس از پایگاه نیروی فضایی واندنبرگ، کالیفرنیا پرتاب می ‌شود. (U.S. Space Force/Michael Peterson)