بیشتر مردم به احتمال زیاد “بتمن” (مرد خفاشی)، ابر قهرمان تخیلی سینما را بهتر از خفاش ها، پرندگان پستاندار که انواع گوناگونی دارند، می شناسند.

خفاش ها در وضعیت ناگواری هستند و ابر قهرمانان حفظ طبیعت از سرتاسر آمریکای شمالی به نجات آنها می شتابند.

مقامات بلند پایه محیط زیست از کانادا، مکزیک و ایالات متحده در ماه آوریل موافقت کردند تا با پیش گرفتن اقدامات و تحقیقات مشترک در سطح قاره برای نجات این پستانداران پرنده به همکاری بپردازند.

خفاش ها با طیف وسیعی از تهدیدها رو به رو هستند. فعالیت های انسانی باعث تخریب زیستگاه های آنها و نابودی طعمه هایشان می شوند و در روند مهاجرتشان نیز اختلال ایجاد می کنند. خفاش ها در سرتاسر شمال آمریکا همچنین در معرض خطر قارچی که موجب بیماری کشنده ای بنام دماغ سفیدی خفاش ها، مواجه هستند.

یک پژوهشگر خفاشی را برای تشخیص بیماری دماغ سفیدی آزمایش می کند. (خدمات شیلات و حیات وحش ایالات متحده)

موافقتنامه جدید به منظور یکپارچه کردن بهتر اقدامات در دست سازمان های دولتی، سازمان های محیط زیست، دانشمندان، صنایع و دیگر نهادها در سرتاسر آمریکای شمالی طراحی شده است.

به موجب این پیمان، سازمان های حفاظت از محیط زیست تلاش های بیشتری را برای مبادله اطلاعات و ابزارهای مربوط به نجات خفاش ها و محافظت از زیستگاه های آنها به کار خواهند بست. سازمان های محیط زیست مشوق های بیشتری را برای ترویج حفظ و ترمیم زیستگاه های خفاش ها توسط صاحبان زمین های خصوصی ایجاد خواهند کرد.

مقامات کشورهای آمریکای شمالی موافقت کردند که اقدامات در دست را برای مدیریت مؤثرتر منابع و آموزش دادن بهتر مردم درباره اهمیت این منابع بهبود بخشند.

در اینجا بعضی از دلایل مربوط به اهمیت خفاش ها برای اکو سیستم جهان ارائه می شوند:

– خفاش ها حشرات را – تا ۵٠٠ حشرده در هر شب- می خورند.

– وجود آفات کمتر به معنای استفاده کمتر کشاورزان از مواد دفع آفات و تولید مواد غذایی ایمن تر است.

– خفاش ها گرده گیاهان را منتقل و دانه ها را پراکنده می کنند و موجب روییدن دوباره گیاهان، درختان میوه و جنگل ها می شوند.

با وجود برخی اعتقادات غیرعلمی، خفاش ها موجودات خطرناک و کثیفی نیستند و به مردم تعرضی نمی کنند.

سازمان های غیر دولتی راهنمایی هایی را در رابطه با کارهایی که می توانید برای حمایت از خفاش ها در منطقه خود انجام دهید ارائه می دهند. آیا حاضرید دست به کار شوید؟