ماهیگیری غیرقانونی باعث تخریب محیط زیست می شود

Seized shark fins on display (© Fiscalia General del Ecuador/AP Images)
پلیس در مانتا، اکوادور تقریباً ۲۰۰ هزار باله کوسه را که قرار بود به طور غیرقانونی به آسیا صادر شود، کشف و مصادره کرد. (© Fiscalia General del Ecuador/AP Images)

در سراسر جهان صید غیرقانونی، گزارش نشده و بی رویه (IUU) نه تنها اقتصادهای محلی بلکه محیط زیست را نیز از بین می برد.

جان پیچوسکی، معاون دستیار وزیر امور خارجه در امور نیمکره غربی در ۹ اکتبر گفت: “صید غیرقانونی، گزارش نشده و بی رویه و ماهیگیری ناپایدار بر ما در نیمکره غربی تأثیر می گذارد، امنیت اقتصادی را به خطر می اندازد، کشورهای ساحلی را تضعیف می کند، محیط زیست را تخریب می کند، و نظم جهانی مبتنی بر قانون را مختل می سازد.”

وزارت امور خارجه می گوید، از آنجا که جمعیت جهان به طور فزاینده به ماهی به عنوان منبع پروتئین اتکا دارد، تدوین و پیروی از مقررات محلی و ملی ماهیگیری از اهمیت حیاتی برخوردار است.

ناوگانی متشکل از بیش از ۲۵۰ کشتی ماهیگیری از ماه ژوئیه مشغول فعالیت های مشکوکی در سواحل آمریکای جنوبی است. این نگرانی وجود دارد که این کشتی ها در اطراف جزایر گالاپاگوس اکوادور که در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده و یکی از متنوع ترین اکوسیستم های دریایی در جهان است، بیش از حد صید کرده باشند.

Left: Aerial view of fishing boat. Right: Person in darkened room looking at radar screen (© Santiago Arcos/Reuters)
چپ: یک قایق ماهیگیری در یک آبراه بین المللی در نزدیکی منطقه انحصاری اقتصادی جزایر گالاپاگوس در ۷ اوت. راست: یک افسر نیروی دریایی اکوادور در ۷ اوت پس از شناسایی یک ناوگان عمدتاً متشکل از کشتی های ماهیگیری با پرچم چین را در یک آبراه بین المللی در منطقه انحصاری اقتصادی جزایر گالاپاگوس روی رادار دنبال می کند. (© Santiago Arcos/Reuters)

بیشتر این کشتی ها از جمهوری خلق چین هستند. پیچوسکی گفت: ماهیگیرانی که به طور غیرقانونی، گزارش نشده و بی رویه صید می کنند نه تنها معیشت ماهیگیران محلی، بلکه سلامت و پایداری منابع اقیانوس ها و جانوران دریایی را نیز به خطر می اندازند.

صید غیرقانونی، گزارش نشده و بی رویه حفاظت مبتنی بر علم از اکوسیستم ها را تضعیف می کند. بنا بر چشم انداز استراتژیک صید غیرقانونی، گزارش نشده و بی رویه ماهیگیری ۲۰۲۰ که توسط گارد ساحلی ایالات متحده منتشر شد، وقتی که صید گزارش نمی شود، مدیران محلی شیلات نمی توانند به طور کامل مرگ و میر ماهی ها را در منطقه انحصاری اقتصادی خود محاسبه کنند.

این چشم انداز استراتژیک توضیح می دهد، در نتیجه ماهیگیری گزارش نشده “فشار بی موردی بر ذخایر مهم ماهی وارد می کند” و می تواند تعادل اکولوژیکی را به هم بزند. این بدان معناست که اگر ماهیان زیادی بدون اطلاع مدیران شیلات از اقیانوس یا دریا خارج شوند، در این صورت کشورها قادر به تنظیم و سازگاری با تلاش های خود برای حفاظت از شیلات نخواهند بود و ذخایر ماهی می توانند به طور دائمی خالی شوند.

ماهیگیرانی  که به طور غیرقانونی، گزارش نشده و بی رویه صید می کنند با وسایل و ابزارهای خود آسیب های بیشتری به محیط زیست وارد می کنند.

بنا به این چشم انداز استراتژیک: “روش های غیرقانونی ماهیگیری و وسایل استفاده شده توسط ماهیگیران بی رویه همچنین می توانند زیستگاه ها را از بین ببرند و منجر به ایجاد ضایعات اضافی و بی رویه شوند.” “این روش ها نه تنها منابع امروزی را از بین می برند، بلکه توانایی و قابلیت آن را برای برداشت پایدار در سال ها و دهه های آینده نیز نابود می کنند.”

وزارت امور خارجه می گوید، مبارزه با صید غیرقانونی، گزارش نشده و بی رویه و تشویق کشورها برای همکاری در ترویج روش های ماهیگیری پایدار برای محافظت از محیط زیست بیش از همیشه حائز اهمیت است.

دیوید هوگان از وزارت امور خارجه در ۹ اکتبر گفت: “ایالات متحده همه شرکای خود را در سراسر جهان به مبارزه با صید غیرقانونی، گزارش نشده و بی رویه فرامی خواند و از جمهوری خلق چین مصراً می خواهد تا به هنجارهای بین المللی و جلوگیری از اقدامات غیرقانونی در سراسر جهان پایبند باشد.”