مبارزه برای برابری جنسیتی را به تصویر بکشید!

(اولگا چیکونوف، آلمان)

چگونه می توان بدون کلمات راجع به برابری جنسیتی و حقوق زنان صحبت کرد؟ با نقاشی و داستان های مصور.

به همین منظور بود که جوانان اروپایی ۱۸ تا ٢۸ ساله نقاشی های خود را برای شرکت در مسابقه “برابری جنسیتی را به تصویر بکشید،” که تحت حمایت سازمان ملل است، ارائه دادند.

یک هیئت داوران متشکل از هنرمندان داستان های مصور، کارشناسان برابری جنسیتی و متخصصان ارتباطات برندگان این مسابقه را انتخاب کرد. شرکت کنندگانی که به مرحله نهایی راه یافتند جوایز مالی دریافت کردند؛ نقاشی های شرکت کنندگانی که به مرحله نهایی و نیمه نهایی رسیدند به صورت یک کتابچه به انتشار خواهند رسید و احتمالا به نمایش گذاشته خواهند شد.

این مسابقه به مناسبت گرامیداشت بیستمین سالگرد طرح اقدام سازمان ملل در پکن ، که در سال ۱٩٩۵ یک برنامه کاری را جهت توانمندسازی زنان در ۱٢ زمینه اساسی، ازجمله آموزش و حقوق زنان تعیین کرد، برگزار شد.

ببینید چندی از این جوانان چگونه برابری جنسیتی و حقوق زنان را در نقاشی هایشان بیان کردند.

آیا می توانید حدس بزنید کدام نقاشی برنده جایزه اول شد؟

لورانس هرفس، هلند

(لورانس هرفس)

امیلیو مورالس روییز، اسپانیا

(امیلیو مورالس روییز)

الکسی سیرتولا، فنلاند

(الکسی سیرتولا)

دیوید ایبانز بوردالو، اسپانیا

(دیوید ایبانز بوردالو)