محافظت از سیاره مان در روز زمین – ویدیو

در این روز زمین، زمان آن فرارسیده است که برای نجات سیاره خود اقدام کنیم.

از حمایت از ماهیگیری پایدار گرفته تا سرمایه گذاری در انرژی پاک، در این ویدیو ببینید که جهان چگونه می تواند با بحران اقلیمی مقابله کند.