محصولات مهندسی شده باعث افزایش درآمد و بهبود سلامتی کشاورزان بنگلادشی می شوند

(© Cornell Alliance for Science)
خلیل الرحمان بادمجان اصلاح شده را در تانگایل، بنگلادش برداشت می کند. (© Cornell Alliance for Science)

یک مطالعه جدید نشان می دهد که سبزیجات اصلاح شده ژنتیکی در مقایسه با محصولات مهندسی نشده تولید بیشتر، هزینه کمتر، و طعم بهتری دارند.

این مطالعه تحت عنوان “اثرات غذاهای اصلاح شده ژنتیکی: نتایج حاصل از یک آزمایش کنترل شده تصادفی بادمجان بی تی در بنگلادش” در بنگلادش انجام گرفت و در ۱۳ نوامبر در نشریه آمریکایی اقتصاد کشاورزی منتشر گشت.

این مطالعه گروهی از کشاورزان را که بادمجان بی تی که برای مقاومت در برابر آفات از لحاظ ژنتیکی اصلاح شده پرورش می دهند را با کشاورزان بادمجان سنتی مقایسه می کند. نویسندگان نتیجه گرفتند که میزان تولید کشاورزان بادمجان بی تی ۵۰٪ بیشتر و میزان استفاده آنها از آفت کش  ۳۳٪ کمتر بوده است.

در نتیجه، کشاورزان با کاشت و پرورش بادمجان اصلاح شده درآمد بیشتری کسب کردند و علائم کمتری از مسمومیت ناشی از آفت کش ها نشان دادند.

این مطالعه نشان داد که “بادمجان اصلاح شده ضمن کاهش استفاده از آفت کش هایی سمی که به سلامت انسان و اکوسیستم آسیب می رسانند، افزایش تولید و درآمد قابل توجهی را به همراه دارد.”

بودجه این مطالعه توسط دولت بنگلادش و آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده(USAID)  تأمین گشت و این بررسی توسط مؤسسه بین المللی تحقیقات سیاستگذاری غذا(IFPRI) ، یك سازمان تحقیقاتی و سیاستگذاری در واشنگتن انجام شد.

Closeup of man's hands holding halves of an eggplant showing insect trails and brown areas inside (© Cornell Alliance for Science)
حافظور رحمان، یک کشاورز خسارت ناشی از آفت میوه و بادمجان غیر مهندسی شده را در مزرعه خود در بنگلادش نشان می دهد. (© Cornell Alliance for Science)

تنها اصلاح در بادمجان بی تی، مهندسی ژنی بود که آفت میوه و بادمجان را هدف قرار می دهد. بر اساس تحقیقات انجام گرفته، این  آفت تا ۸۶٪ گیاهان را تحت تأثیر قرار می دهد و معمولاً کشاورزان را مجبور به استفاده مرتب از آفت کش های سمی و مضر روی محصولات خود می کند.

مطالعات نشان داده اند که گیاهانی که از نظر ژنتیکی اصلاح شده اند بی خطر هستند و از آنجا که در کاهش گرسنگی بسیار مؤثر هستند، دانشمندان از دولت ها خواسته اند که با استفاده از گونه های اصلاح شده برای کمک به تغذیه مردم در سراسر جهان موافقت کنند.

از آنجا که تولید بادمجان های اصلاح شده بیشتر از تولید گونه اصلاح نشده بود، کشاورزانی که در این تحقیق شرکت داشتند قادر بودند مقدار بیشتری از محصول خود را برای مصرف شخصی خود نگه دارند و هنوز توانستند بادمجان های بیشتری را در بازار بفروشند.

علاوه بر این، این مطالعه نشان داد که کشاورزان بادمجان های اصلاح شده را به قیمت بالاتری در مقایسه با گونه معمولی به فروش رساندند. در این مطالعه، به دلیل کاهش استفاده از آفت کش های سمی و مضر  بادمجان های بی تی ظاهر بهتر و پوست نرم تری داشتند، و در نتیجه “تهیه غذا آسان تر و … آن را خوش طعم تر می کند.”

بنا بر این مطالعه، کاشت و پرورش بادمجان اصلاح شده با افزایش ۱۲۸ درصدی درآمد همراه بود.

یکی از کشاورزان گفت که مشتریان در ابتدا تمایلی نداشتند، بنابراین او بادمجان ها را به صورت رایگان در اختیار مشتریان خود قرار داد.

کشاورز شرکت کننده در این مطالعه گفت که بادمجان بی تی در آغاز دو یا سه روز فروش نداشت. اما بعد از اینکه مشتریان آن را امتحان کردند، دیگر مشکلی نبود.”