محققان آمریکایی به جلوگیری از وقوع یک فاجعه اقتصادی کمک کردند

سه اقتصاددان آمریکایی که کارشان به کمک به جلوگیری از وقوع فجایع مالی نسبت داده می شود، در دهم اکتبر جایزه نوبل اقتصاد را دریافت کردند.

پژوهش این اقتصاددانان – بن برننکی، داگلاس دایموند و فیلیپ دیبویگ – در سال های دهه ۱۹۸۰ در زمینه بحران های مالی به درک بهتر نقش بانک ها در اقتصاد کمک کرد.

تحلیل برننکی از رکود بزرگ سال های دهه ۱۹۳۰ نشان داد که چگونه با حمایت از بانک ‌ها در دوران رکود می‌ توان از یک بحران اقتصادی عمیق و طولانی‌ مدت جلوگیری کرد. تحقیقات دایموند و دیبویگ پایه ای را برای مقررات مالی لازم برای ثبات اقتصادی ایجاد کرد.

آکادمی سلطنتی علوم سوئد که برندگان جایزه نوبل را تعیین می کند، می گوید که کار این اقتصاددانان نحوه واکنش کشورها به بحران های اقتصادی را شکل داده است.

این آکادمی در مراسم اعطای جوایز گفت که “اقدامات انجام گرفته توسط بانک های مرکزی و تنظیم کنندگان مالی در سراسر جهان در مقابله با دو بحران بزرگ اخیر – رکود بزرگ و رکود اقتصادی ناشی از همه گیری کووید-۱۹ تا حد زیادی بر اساس پژوهش های برندگان این جایزه به انجام رسید.”

برننکی به عنوان رئیس فدرال رزرو از ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴، تحقیقات خود را عملی کرد و در تلاش های دولت ایالات متحده برای جلوگیری از تبدیل شدن بحران مالی ۲۰۰۸ به یک رکود بزرگ نقش کلیدی ایفا کرد. حمایت از بانک ها ازجمله این تلاش ها بود.

برننکی در مراسمی در ۱۰ اکتبر در مؤسسه بروکینگز، جایی که او اکنون در سمت یک کارشناس ارشد اشتغال دارد گفت که مصمم بود برای جلوگیری از فروپاشی سیستم مالی در ۲۰۰۸ که به اعتقاد او به یک بحران اقتصادی گسترده تر منجر می شد، هر کاری که در توانش بود انجام دهد.

آکادمی علوم می گوید که پژوهش های دایموند از دانشگاه شیکاگو، و دیبویگ از دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس، بینش هایی را ارائه کردند که “پایه و اساس مقررات بانکی مدرن را فراهم ساخت.” در کنار تحقیقات برننکی، کار دایموند و دیبویگ به کشورها کمک کرد تا به رکود مالی سال ۲۰۰۸ و بحران اقتصادی در طول همه‌ گیری کووید-۱۹ رسیدگی کنند.

آکادمی گفت: “بینش برندگان نقش مهمی در حصول اطمینان از عدم تبدیل بحران های اخیر به یک رکود جدید با پیامدهای ویرانگر برای جامعه ایفا کرده است.”