اگر شما فکر می کنید  محافظت از سلامتی و ایمنی  مردم در محیط کار اهمیتی ندارد، تجدید نظر کنید.

بنا به گزارش سازمان بین المللی کار (ILO) جراحات و بیماری های مرتبط با کار سالانه به بهای از دست رفتن جان بیش از ٢٫۳ میلیون نفر تمام می شوند. پی آمدهای ناشی از بیماری و جراحات مرتبط با کار نیز در خور توجهند، زیرا طبق برآوردها زیانی برابر با چهار درصد تولید ناخالص داخلی جهانی به بار می آورند.

 وزارت کار ایالات متحده هنگام اعلام  یک موافقتنامه همکاری به ارزش ۱٠٫۵ میلیون دلار در پشتیبانی از ابتکار جهانی جدید سازمان بین المللی کار در مورد ایمنی و بهداشت شغلی گفت: “ایمنی و بهداشت در محیط کار یکی از حقوق بنیادین بشر است و برای توسعه اقتصادی فراگیر یک ضرورت به شمار می رود.”

اجرای طرح سازمان بین المللی کار با اقدامات آزمایشی در ویتنام و فیلیپین به منظور بهبود ایمنی و بهداشت در محیط کار، به ویژه در میان جوانان آغاز خواهد شد.

کارول پی یر، از وزارت کار گفت: “تعداد بی اندازه زیادی از کارگران از شرایط خطرناک کاری در سراسر جهان رنج می برند. ما به تمرکز وسیع تری بر روی اجرای مقررات، به ویژه برای کارگران آسیب پذیر در بخش های پر مخاطره نیاز داریم.”

هر روز ۶٫۴٠٠ نفر در اثر حوادث و بیماری های مربوط به کار جان می بازند (عکس از آسوشیتدپرس)

حمایت ایالات متحده از بهبود ایمنی کارگران در سطح جهان بر اقدامات جاری داخلی برای تبدیل کارگاه ها به مکان هایی ایمن تر متکی است و این کوشش ها را تکمیل می کند. هدف اداره ایمنی و بهداشت شغلی وزارت کار ایالات متحده که در ۱٩٧۱ تأسیس شد، حصول اطمینان از این است که همه کارگران در پایان یک روز کاری سالم به خانه هایشان بازگردند.

توماس پرز، وزیر کار در ٢٩ آوریل گفت: “همه کارفرمایان مسؤلیت دارند که ایمنی کارگران خود را تضمین کنند و کسب و کارهای آینده نگر می دانند که به خطر انداختن ایمنی کارگران برای افزایش درآمد یک انتخاب نادرست است.”

ایالات متحده با سازمان بین المللی کار پیرامون مسائل دیگر، ازجمله گفتگوهای در رابطه با شیوه های مبارزه با قاچاق انسان و طرح های مربوط به پایان دادن به کار کودکان نیز همکاری دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر به  گزارش قاچاق انسان در ٢٠۱۴ که توسط وزارت امور خارجه تهیه شده، مراجعه کنید.