نخستین مدافع حقوق دگرباشان جنسی در سراسر جهان

فردی که پرچم رنگین کمان را در دست دارد (عکس از آسوشیتد پرس)
(عکس از آسوشیتد پرس)

در بیش از ٧٥ کشور جهان تمایلات همجنسگرایانه با رضایت دو طرفه، جرم شناخته می شود. همجنسگرایان زن و مرد، دوجنسگرایان و دگرجنس شدگان (LGBT) در بسیاری از کشورها به علت آن چه که هستند و چه کسی را دوست دارند تهدید می شوند، به زندان می افتند و مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند.

جان کری، وزیر امورخارجه، روز ٢٤ فوریه  رندی بری، سیاستمدار ورزیده را به عنوان نخستین فرستاده ویژه حقوق بشری دگرباشان جنسی  معرفی کرد. وظیفه وی پایان دادن به خشونت و تبعیض علیه آنان خواهد بود.

جان کری گفت: “دفاع و پشتیبانی از حقوق بشری دگرباشان جنسی، در کانون پایبندی ما برای پیشبرد حقوق بشر در سطح جهانی- و قلب و وجدان دیپلماسی ما است.”

جان کری افزود: “از دیدگاه وزارت امور خارجه، رندی بری یک رهبر دوراندیش و “بانگ بلند شفافیت و پایبندی به حقوق بشر است.”

ایالات متحده بر آن است که حقوق دگرباشان جنسی، بخشی از حقوق بشری به شمار می روند و بری تیم مامور وزارت امور خارجه را برای دستیابی به هدف های زیر رهبری خواهد کرد:

  • تغییر دادن قوانینی که در سطح جهانی مانع ازدواج با رضایت طرفین میان دو فرد همجنس هستند.
  • افزایش توانمندی ایالات متحده برای نشان دادن واکنش سریع در برابر خشونتی که نسبت به دگرباشان جنسی اعمال می شود.
  • همکاری با دولت ها، جامعه مدنی و بخش خصوصی برای پشتیبانی از برنامه هایی که در سطح جهانی حقوق بشری دگرباشان جنسی را پیش می برند.
  • یاری رساندن و ترغیب کشورها و نهادهای دیگر برای برداشتن گام هایی به منظور تایید جهانی حقوق بشر برای همه افراد صرف نظر از گرایش جنسی و هویت جنسی آنان.
رندی بری، فرستاده سفیر ویژه (وزارت امور خارجه)
جان کری گفت: “از دیدگاه وزارت امور خارجه، رندی بری یک رهبر دوراندیش و ” بانگ بلند شفافیت و پای بندی به حقوق بشر است.”

کمپین حقوق بشر  (HRC)که بزرگ ترین گروه مدافع حقوق شهروندی دگرباشان جنسی در ایالات متحده است از انتصاب بری استقبال کرد. چاد گریفین، رئیس این سازمان گفت: “این انتصاب زمانی انجام می گیرد که بسیاری از دگرباشان جنسی هر روز در گوشه و کنار جهان با آزار و خشونت رو به رو هستند.  ما باید از نزدیک با این فرستاده تازه کار کنیم، ما باید بیش از هر زمان سخت تر تلاش کنیم تا متحدانی تازه بیابیم و نقض کنندگان حقوق بشر را به عقب رانده، و از رهبران و سازمان های دلیر پشتیبانی کنیم.”