مراحل انتخاب یک سفیر در ایالات متحده

Infographic explaining five steps to becoming a U.S. ambassador (State Dept./H. Efrem)
(State Dept./H. Efrem)

 

نسخه ای از این اینفوگرافیک قبلاً در ۱۹ اکتبر ۲۰۲۰ منتشر شده بود.