مراسم پایین آمدن توپ در شب سال نو به طور مجازی برگزار خواهد شد

Multi-colored crystal ball on the top of a post (
توپ شب سال نو در میدان تامیز اسکوئر در ۳۱ دسامبر ۲۰۱۲. (© Ryan Paraggio/Countdown Entertainment)

برای میلیون ها نفر، شب سال نو بدون تماشای مراسم پایین آمدن توپ کریستال معروف در تایمز اسکوئر در نیویورک سیتی، شب سال نو نیست.

این جشن نمادین نیویورک به ۱۹۰۷ بازمی گردد و معمولاً حدود یک میلیون نفر را از سراسر جهان به میدان تایمز اسکوئر می کشاند. شرکت کنندگان با پایین آمدن توپ کریستال درخشان از یک میله، ثانیه های پایانی سال را به طور معکوس شمارش می کنند، و سال جدید اینچنین آغاز می شود.

اما در ۳۱ دسامبر ۲۰۲۰، به دلیل همه گیری کووید-۱۹ هیچ شرکت کننده ای در این میدان حضور نخواهد داشت. به کسانیکه قصد رفتن به این مراسم داشتند توصیه شده است که در خانه بمانند و به صورت آنلاین یا از تلویزیون این جشن را تماشا کنند. یک مراسم کوچک به امدادرسانان نیویورک و کارکنان خط مقدم و اورژانس اختصاص خواهد گرفت. در مراسمی که با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و ماسک صورت برگزار خواهد شد، آنها در کنار خانواده شان مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

جفری استراوس، رئیس  سرگرمی شمارش معکوس، سازمان مسئول برگزاری این جشن گفت: “در حالیکه ما برای آغاز سال جدید به هم می پیوندیم، خانواده ها در میدان تایمز اسکوئر، بازتاب همه خانواده ها در سراسر جهان هستند که با آسایش خیال و در ایمنی خانه های خود سال نو را جشن می گیرند.”