مسلمانان آمریکایی در میان مقاوم ترین و میهن دوست ترین آمریکای های این کشور هستند [ویدیو]

هنگامی که پرزیدنت اوباما در ۳ فوریه در مرکز اسلامی بالتیمور صحبت کرد،  پیام خود را به واضح ترین وجه ممکن بیان کرد. وی گفت: “مسلمانان آمریکایی در میان مقاوم ترین و میهن دوست ترین آمریکایی هایی هستند که شما خواهید شناخت.” سخنان او به طور وسیعی در رسانه های اجتماعی مورد تحسین قرار گرفت.

 

رئیس جمهوری از مسلمانان آمریکایی حاضر در مجلس، از اعضای کنگره و اعضای نیروهای مسلح  که  در میان جمع بودند قدرشناسی کرد ولی میلیون ها مسلمان آمریکایی و همسایگان غیر مسلمان آنان را مورد خطاب قرار داد. رئیس جمهوری گفت: “مسلمانان آمریکایی امروز از هر راهی به زندگی ما غنا می بخشند.” وی با اشاره به خدمات بسیار شهروندان مسلمان – به عنوان معلم، دانشمند، مامور پلیس، آتش نشان، سرباز و پزشک-  افزود: “آنها همسایگان ما هستند که ما را به عنوان یک خانواده واحد آمریکایی نیرومند و متحد نگه می دارند.”

 

اوباما گفت: “در آمریکا حمله به یک دین به منزله حمله به تمامی ادیان ما است.”