عبدالله آنتپلی، امام دانشگاه دوک می گوید: “مسلمانان آمریکایی تمامی جهان مسلمان را به نسبت های گوناگون نمایندگی می کنند، اما همه در اینجا حضور دارند.”

برای اطلاعات بیشتر درباره امام عبدالله آنتپلی این ویدئو را تماشا کنید.شما همچنین با یک شمشیرباز، یک نماینده کنگره و یک موسیقیدان مسلمان آشنا خواهید شد و به آنچه که میان آنها مشترک است پی خواهید برد.

تقریبا از هر صد آمریکایی، یک نفر مسلمان است. رئیس جمهوری از آمریکایی های مسلمان برجسته در مراسم سالانه ضیافت افطار کاخ سفید تمجید می کند.