مسلمانان آمریکایی چگونه به جامعه خود خدمت می کنند؟

اعضای مرکز اسلامی جنوب کالیفرنیا شنبه ها در محله کره ای ها در لس آنجلس چه کار می کنند؟

آنها میان افراد گرسنه غذا توزیع می کنند.

ادریس فساسی، سازمان دهنده کمک های غذایی این مرکز می گوید: “افرادی که به اینجا می آیند عمدتا کره ای و هیسپانیک تبار هستند. افراد سفیدپوست و سیاهپوست هم می آیند. اما اکثریت افراد غیرمسلمان هستند.”

این ویدیو تحت عنوان “مسلمانان آمریکایی چگونه به جامعه خدمت می کنند؟” به راه های متعددی که آمریکایی های مسلمان مانند فساسی به جامعه خود خدمت کرده و به آن غنا می بخشند، نگاهی می اندازد.

ندیم مازن، عضو شورای شهری کمبریج، ماساچوست یکی از آنهاست و بر اهمیت خدمت به جامعه تاکید می کند.

او می گوید: “ما باید به عنوان اعضای یک محله و به عنوان جامعه مسلمان کارهایی را انجام دهیم. هر یک از ما وظیفه داریم دیگران خدمت کنیم.”