A man and a woman put vaccine boxes in freezer (© Kenzo Tribouillard/AFP/Getty Images)
کارمندان در ۲۲ فوریه واکسن های ضد کووید-۱۹ فایزر- بایون تِک را در کارخانه فایزر در پور، بلژیک داخل فریزر می گذارند. (© Kenzo Tribouillard/AFP/Getty Images)

هیچ نمونه ای از همکاری و دستاوردهای مشترک ایالات متحده و بلژیک بهتر از موفقیت خارق العاده شرکت فایزر، که دانشمندان آن در ایالات متحده و اروپا در مبارزه جهانی با همه گیری کووید-۱۹ پیشگام هستند، وجود ندارد.

تأسیسات تولیدی این شرکت داروسازی در بلژیک این موفقیت را به جهانیان ارائه می دهد.

Vaccine vial labeled "Pfizer-BioNTech COVID-19" with a needle in it (© Eric Lalmand/AP Images)
یک شیشه واکسن فایزر- بایون تِک در آغاز کارزار واکسیناسیون ضد کووید-۱۹ برای افراد در گروه های آسیب پذیر در ۱۸ فوریه در یک مرکز توزیع واکسن در اوریژز، بلژیک برای تزریق آماده است. (© Eric Lalmand/AP Images)

تأسیسات تولیدی شرکت فایزر در فلاندر واکسن کووید-۱۹ را تولید و به مشتریان سراسر جهان تحویل می دهد.

بخش داروسازی، بخشی حیاتی در اقتصاد بلژیک است و ایالات متحده شریک تجاری شماره یک بلژیک در جهان برای محصولات دارویی است. بیش از یک سوم کارمندان بخش داروسازی بلژیک در استخدام شرکت های آمریکایی هستند.