Woman standing among tall crops (USAID)
آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده و وزارت کشاورزی هند به کشاورزان مانند خانم موتیرا در میگوری، کنیا کمک می کنند تا محصولات را در برابر خشکسالی مقاوم کرده و میزان برداشت را افزایش دهند. (USAID)

ایالات متحده و هند برای بهبود زندگی مردم در سراسر آفریقا و آسیا با یکدیگر همکاری می کنند.

آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده (USAID) و دولت هند با آموزش تکنیک های جدید کشاورزی به کشاورزان هر دو قاره در بهبود برداشت محصولاتشان کمک می کنند. آنها همچنین برای آوردن نوآوری های پزشکی به افغانستان با یکدیگر همکاری می کنند.

برنامه تغذیه آیندگان و سایر برنامه های آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده توافقنامه هند و آمریکای ژوئن ۲۰۱۶ را که پایان دادن به فقر شدید در آفریقا و آسیا را به عنوان منافع مشترک دو کشور شناسایی می کند، پیش می برند. در حال حاضر، تعدادی از اقدامات مشترک دسترسی به خدمات بهداشتی، آموزشی، آب و بهداشت را افزایش داده اند.

  • آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده و وزارت کشاورزی هند از طریق برنامه آموزشی سه گانه تغذیه آیندگان، به ۱۵۰۰ کشاورز در ۱۱ کشور آفریقایی و ۹ کشور آسیایی تکنیک های جدید کشت، برداشت، و پسابرداشت محصول را آموزش می دهند. هزاران کشاورز با مرور زمان از این برنامه بهره مند خواهند شد.
  • برنامه پل نوآوری هند و آفریقا به ۳۰۰۰ روستایی در کنیا و مالاوی کمک کرده است تا آب باران را جمع آوری کنند، از بذرهای اصلاح شده استفاده کنند، از خسارات کشاورزی جلوگیری کنند، و مدیریت لبنیات، فرآوری مواد غذایی و تکنیک های بازاریابی را به اجرا گذارند. برخی جوامع در کنیا تولید شیر را ۵۰٪ افزایش داده و میلیون ها لیتر آب باران اضافی را جمع آوری کرده اند.
Woman using hand grinder and bowl (USAID)
اتل گامالیل از مالاوی با استفاده از یک کیت اعطا شده توسط برنامه تغذیه آیندگان آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده از سویای محلی شیر سویا تولید می کند. (USAID)

آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده همچنین تلاش دارد اقدامات بهداشتی را که در هند موفقیت آمیز بوده اند، در افغانستان به اجرا گذارد.

ایالات متحده برای بهبود نظام مراقبت های بهداشتی افغانستان، از جمله تلاش ها برای بهبود پیامدها برای مبتلایان به سل، جلساتی را بین سیاستگذاران و کسب و کارهای هند و افغانستان ترتیب داده است.

این ابتکارات آخرین اقدامات نخواهند بود. به گفته آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده، “آسیا با داشتن تنوع اقتصادی و فرهنگی، فرصت های بی شماری را برای کشورهای همسایه فراهم می کند تا ایده ها، اطلاعات و فناوری ها را فراتر از مرزهای کشور خود به اشتراک بگذارند.”