زنانی که روی ماشین بافندگی مشغول کار هستند (Flickr/Millennium Promise)
(Flickr/Millennium Promise)

“دو تا عقل بهتر از یک عقل کار می کند.” این ضرب المثل در مورد بسیاری ازچیزها، از جمله شرکت های تعاونی مصداق دارد. استفاده از منابع گروهی بهتر از استفاده از امکانات فردی نتیجه می دهد. به عنوان مثال، یک کشاورز ممکن است به تنهایی قادر به تهیه جدیدترین ابزار نباشد؛ اما سهیم شدن در آن ابزار با دیگران برای کشاورز امکان دسترسی به آن ابزار را به قیمتی کمتر فراهم می کند. کشاورزان با صرفه جویی هایی که از این راه می کنند می توانند از فناوری جدید برای افزایش بازدهی کار خود بهره مند شوند.

 در هفته های پیش از برگزاری همایش جهانی کارآفرینی ٢٠۱۵ در کنیا که یکی از میزبانان همایش امسال است، توجه بر روی آفریقا متمرکز است. شرکت های تعاونی بهزیستی جوامع را ارتقاء می دهند و اشتغال آفرینی را برای همه در سرتاسر قاره تقویت می کنند.

 دو نمونه از شرکت های تعاونی در آفریقا: 

( فلیکر/ آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده/ تانزانیا)

دوازده زن تانزانیایی در انجمن پرورش دهندگان واناواکی کوانزا (اول زنان) در قطعه زمینی به وسعت ۴ هزار متر مربع به اندازه کافی سبزیجات به عمل آوردند که توانستند ظرف دو ماه ۵٠٠ دلار پس انداز کنند. موفقیت آنها سبب شد که دهکده شان شش هزار متر مربع دیگر زمین به طور رایگان در اختیار آنها بگذارد. زنان دیگر دهکده متوجه موفقیت آنها شدند و گروه های کوچکتر خاص خود را تشکیل دادند.

(فلیکر/ آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده/ شیده تی سیوم)

در سومالی لند خیاطی شغلی برای مردان است، اما این زنان متوجه شدند که فرصتی برای خلق طرح های خودشان دارند و یک تعاونی خیاطی تشکیل دادند. آنها پیشنهادی در این زمینه ارائه کردند و با دریافت یک بورس از ایالات متحده رویاشان به تحقق پیوست.

انواع دیگر تعاونی ها از این دست در سرتاسر جهان وجود دارد. اگر می خواهید به آنها بپیوندید یا تعاونی خاص خود را به وجود آورید هشتگ  #GES2015Kenya را دنبال کنید.