مظنون اصلی در نسل کشی رواندا دستگیر شد

Photos on a
پوستر فلیسین کابوگا، یکی از مظنونین اصلی در نسل کشی مردم رواندآ در ١٩٩۴، در دفتر واحد ردیابی فراریان نسل کشی در کیگالی، رواندآ، ١٩ می. (© Simon Wohlfahrt/AFP/Getty Images)

مقامات فرانسه فلیسین کابوگا را در ١۶ می دستگیر کردند. گفته می شود که او در نسل کشی ١٩٩۴ رواندا نقش اساسی داشته است.

دادگاه بین المللی جنایی برای رواندا کابوگا را به جرم نسل کشی، جنایات علیه بشریت، و دیگر موارد نقض قوانین بشردوستانه بین المللی متهم کرده است.  کابوگا بیش از دو دهه تحت پیگرد بود.

در ١٩٩۴ شبه نظامی های هوتو تحت حمایت دولت، اقلیت قومی توتسی را قتل عام کردند، و اقلیت قومی توآ و هوتوهای میانه رو را نیز مورد هدف قرار دادند. دست کم ۸۰۰ هزار نفر در این نسل کشی به قتل رسیدند و تقریباً ٩۵ کودک یتیم شدند.

به گفته وزارت امور خارجه، کابوگا به عنوان یک هوتوی ثروتمند متهم است که با تأمین مالی گروه های سیاسی و تدارک اسحله و وسایل حمل و نقل برای شبه نظامیان در این نسل کشی نقش داشته است. او همچنین بودجه تلویزیون آزاد میل کولینز را که نفرت پراکنی می کرد و نسل کشی را برمی انگیخت تامین می کرد.

ایالات متحده به پاسخگو دانستن عاملان جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل کشی متعهد است.

ایالات متحده از طریق برنامه پاداش جنایات جنگی، تا ۵ میلیون دلار برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری عاملان این جنایات و کشیدن آنها به پیشگاه عدالت شود، پاداش می دهد.

وزیر امور خارجه ایالات متحده در بیانیه ای گفت: “ما از همه مقامات و نهادهایی که در سراسر جهان که در دستگیری این فرد دست داشتند، قدردانی می کنیم. این یک نقطه عطف برای عدالت بین المللی است، و این پیام را به همه فراریانی که به جرم نسل کشی متهم شده اند می رساند که آنها نیز روزی محاکمه خواهند شد.”