معترضان در برمه از “بازی های گرسنگی” الهام می گیرند

مردم برمه در فراخوان برای دموکراسی از نمادی آشنا استفاده می کنند.

وقتی معترضان در مخالفت با کودتای نظامی اول فوریه راهپیمایی می کنند، سه انگشت خود را با الهام گیری از نشان درود شورشیان مجموعه سه گانه بازی های گرسنگی، اثر نویسنده آمریکایی سوزان کالینز، بالا می برند.

در مجموعه کتاب ها و فیلم های محبوب بزرگسالان جوان، نشان دادن سه انگشت شهروندان کشور خیالی پانم را علیه حکومت استبدادی متحد می کند.

افرادی که پرچمی با تصاویر درود سه انگشتی در دست دارند. (© AP Images)
تظاهرکنندگان در رانگون، برمه، پرچمی را با تصاویر درود نمادین سه انگشتی و اسامی کشته شدگان در جریان اعتراضات از زمان کودتای نظامی اول فوریه در دست دارند. (© AP Images)

به گفته یک سازمان جامعه مدنی که این اعتراضات را ردیابی می کند، از زمان به دست گرفتن قدرت در اول فوریه، ارتش برمه فراخوان ها برای آزادی و دموکراسی را به طور خشونت آمیز سرکوب کرده است، بیش از ۷۰۰ نفر از جمله کودکان را کشته، و بیش از ۴۱۰۰ نفر را بازداشت کرده است.

ایالات متحده و شرکای بین المللی از فراخوان مردم برمه برای دموکراسی حمایت می کنند و قتل معترضان صلح طلب را محکوم می کنند.

وزیران امور خارجه کشورهای گروه هفت (G7) در بیانیه ای در ۲۳ فوریه گفتند: “ارتش و پلیس باید نهایت خویشتنداری و احترام به حقوق بشر و قوانین بین المللی را رعایت کنند. ما ارعاب و سرکوب مخالفان کودتا را محکوم می کنیم.”

کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا، و ایالات متحده گروه هفت را تشکیل می دهند. نماینده عالی اتحادیه اروپا در این بیانیه به آنها پیوست.