معنی “+” در +LGBTQI چیست؟

(© Shawn Goldberg/Shutterstock.com)
یکی از شرکت‌کنندگان در رژه افتخار تورنتو ۲۰۱۷ تابلویی در دست دارد که روی آن نوشته شده است: "من بی گرایش جنسی هستم و وجود دارم." (© Shawn Goldberg/Shutterstock.com)

اصطلاح “LGBTQI” برای اشاره به دگرباشان جنسی ممکن است برای شما آشنا باشد، اما احتمالاً از خود پرسیده اید که علامت “+” در “+LGBTQI” به چه معناست. زبان دائم در حال تکامل است و این نماد برای بازتاب و تجلیل از تنوع کامل گرایش های جنسی، هویت های جنسی، بیان جنسیت، و ویژگی های جنسی است – نه تنها کسانی که خود را به عنوان لزبین، همجنسگرا، دوجنسگرا، تراجنسیتی، کوئیر یا بیناجنس شناسایی می کنند. +LGBTQI همه آنها را شامل می شود.

“+”  افرادی را در برمی گیرد که خود را به عنوان مرد یا زن شناسایی نمی کنند و شامل افرادی می شود که به جنسیت های متعدد یا به افراد صرفنظر از جنسیت شان جذب می شوند. این علامت همچنین شامل کسانی می‌شود که هیچ جذابیت جنسی نسبت به دیگران، و کسانی که جاذبه عاشقانه را تجربه نمی‌کنند. (به واژه نامه اصطلاحات مربوط به LGBTQI+ مراجعه کنید.)

ژوئن، ماه  افتخار دگرباشان جنسی است و مملو از کمپین های آگاهی رسانی و رژه است. ماه ژوئن یادبود شورش  های استون وال در ۱۹۶۹ است، زمانی که پلیس نیویورک سیتی به یک بار محبوب در جامعه LGBTQI+  یورش برد و حامیان در برابر آن مقاومت کردند. این شورش فرصتی را برای میلیون ها نفر ایجاد کرد تا از حقوق مدنی کامل و برابر اعضای جامعه LGBTQI+  دفاع کنند.

 (© Kornelia Kobiela/Shutterstock.com)
شرکت‌کنندگان در رژه برابری ۲۰۲۱ در ورشو، لهستان پرچم‌ تراجنسیتی ها (چپ) و همه‌جنسگرایان را در دست دارند. (© Kornelia Kobiela/Shutterstock.com)

افراد +LGBTQI در طول تاریخ بشر مشارکت های مهمی در جوامع خود داشته اند. نحوه ای که مردم خود و نقش‌هایشان را تشریح می کنند، همچنان با مورد باقی می ماند، برای مثال:

  • برخی از گروه های بومی آمریکای شمالی از دو- روح به عنوان اصطلاحی برای افراد بومی استفاده می کنند که هویت جنسی یا معنوی خود را مذکر و مؤنث بیان می کنند.
  • در آیین باستانی هاوایی، واژه mahū دارای ارزش فرهنگی و معنوی فوق العاده ای بود که به مردانی اطلاق می شد که نقش های زنانه را ایفا می کردند.
  • اندیشه یهودیان باستان شش جنسیت را شناسایی و درباره چگونگی اعمال قوانین یهودی در مورد آنها بحث می کرد.

جسیکا استرن، فرستاده ویژه ایالات متحده برای پیشبرد حقوق بشر افراد +LGBTQI است. او با دولت‌ها، سازمان‌های جامعه مدنی و بخش خصوصی برای ترویج و حمایت از احترام برابر به حقوق بشر دگرباشان جنسی در سراسر جهان همکاری می‌کند.

استرن گفت: “دولت های بسیار کمی در جهان به ادغام حقوق بشر دگرباشان جنسی در سیاست خارجی خود متعهد شده اند. ایالات متحده می تواند منبع امید و الهام برای دیگران باشد.”