مقامات ایالات متحده به فراخوان برای اصلاح نیروهای پلیس پاسخ می دهند

مقامات محلی و ایالتی در ایالات متحده به فراخوان شهروندان برای پاسخگویی بیشتر نیروهای پلیس واکنش پاسخ می دهند.

نیروهای انتظامی قانوناً در قبال شهروندان آمریکایی پاسخگو می باشند. بیش از ١٧ هزار نهاد در ایالات متحده دارای نیروهای پلیس در شهر، شهرستان، ایالت و در سطح فدرال فعالیت دارند که همه از قوانین، اختیارات، بودجه و مسئولیت های خاص خود برخوردارند.

در گذشته، فراخوان ها برای اصلاحات منجر به تحولاتی مانند افزایش تبادل نظر و گفتگوها در جامعه، به روزرسانی تعلیم نیروهای پلیس، و ایجاد محدودیت در استفاده از زور توسط افسران پلیس گشتند.

در پی مرگ جورج فلوید در ۲۵ می به دست افسران پلیس در مینیاپولیس، چندین دولت محلی و ایالتی اصلاحات جدیدی را به انجام می رسانند.

برخی از اقدامات جدید مستلزم این هستند که پرونده سوابق انضباطی افسران پلیس در دسترس عموم قرار گرفته و ویدیوهای دوربین بدنی یا همراه پلیس پس از وقوع حوادثی که با استفاده از زور توسط نیروهای پلیس همراه بوده، فوراً منتشر شوند. برخی از شهرها استفاده از فن خفه کردن که برای مهار کردن مظنونان را منع کردند.

ویلیام بار، دادستان کل ایالات متحده در ۴ ژوئن در واکنش به قتل جورج فلوید به دست پلیس گفت: “طبق قانون اساسی کشور، همه از حمایت برابر قانون برخوردار هستند، و هیچ چیزی کمتر از این قابل قبول نیست.”

بار افزود که در طی هفته های آتی با کمیسیون مجریان قانون ایالات متحده که در اکتبر ۲۰١٩ توسط پرزیدنت ترامپ راه اندازی شد ملاقات خواهد کرد تا از جلوگیری از وقوع حوادث مشابه اطمینان حاصل کند.

او گفت: “ما برای پیدا کردن راه حل های سازنده با رهبران اجتماعی همکاری خواهیم کرد تا مرگ آقای فلوید بیهوده نماند. ما سخت خواهیم کوشید تا نتیجه مثبتی از این وضعیت بد حاصل کنیم.”

اصلاحات جدید عبارتند از:

افزایش انتشار پرونده های سوابق انضباطی– مجمع عمومی ایالت نیویورک در ٩ ژوئن قانونی را به تصویب رساند که طبق آن دسترس عموم به پرونده سوابق سوءرفتار افسران پلیس افزایش خواهد یافت.

Hands of police officer showing a body camera (© Ross D. Franklin/AP Images)
یک گروهبان پلیس در فینیکس، آریزونا طرز استفاده از دوربین بدنی را نشان می دهد. (© Ross D. Franklin/AP Images)

استفاده بهتر از ویدیوی دوربین های بدنی– بنا به گزارش واشنگتن پست، شورای شهر واشنگتن دی سی در ٩ ژوئن یک قانون اضطراری را به تصویب رساند که طبق آن ویدیوهای ضبط شده توسط دوربین بدنی مأموران پلیس باید در ٧۲ ساعت پس از وقوع حادثه ای که منجر به مرگ کسی یا استفاده از زور از سوی نیروهای پلیس شده باشد، منتشر شوند. این قانون که به طور اضطراری تصویب گشت، پیش از دائمی شدن نیاز به بازخورد عموم خواهد داشت.

شهردار سیاتل فرمانی را صادر کرده است که طبق آن دوربین های بدنی افسران پلیس باید طی تظاهرات روشن و در حال فیلمبرداری باشند.

منع استفاده از فن خفه کردن توسط نیروهای پلیس– بنا به گزارش های خبری، ایالت نیویورک، شهرهایی مانند مینیاپولیس، واشنگتن دی سی و اداره پلیس میامی- دید استفاده از فن خفه کردن را توسط مأموران پلیس جهت مهار کردن مظنونان، ممنوع کرده اند.

اصلاحات جدید به رویه های موجود جهت پاسخگو دانستن نیروهای پلیس برای استفاده بی جا و غیر ضروری از زور بیش از حد افزوده می شوند. در صورت مرگ، مسئولین شهری و محلی معمولاً وضعیت را بررسی می کنند تا بینند آیا افسران دست اندرکار مقررات اداره پلیس یا قانون را نقض کرده اند یا خیر، و یا اینکه باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.

دادستان های ایالت مینه سوتا یک افسر پلیس مینیاپولیس را در رابطه با قتل فلوید به جرم درجه دوم متهم کرده اند. سه افسر دیگر نیز به جرم یاری رسانی و تحریک به ارتکاب جرم متهم گشته اند. وزارت دادگستری کشور پرونده ای را برای بررسی نقض حقوق مدنی باز کرده است.