مقررات سختگیرانه ارتش ایالات متحده آزادی مذهبی را مجاز می داند

Sikh soldier with religious headwear looking into the sky during ceremony with other soldiers wearing military hats (© Mark Wilson/Sikh Coalition)
کانوار سینگ، یک سیک ، پیش از مراسم دریافت مدال در اوت ۲۰۱۸ روی ناو یو اِس اِس کانستیتوشن در سکوت دعا می خواند. (© Mark Wilson/Sikh Coalition)

در حالیکه تنوع بیشتری در نیروهای ارتش ایالات متحده به وجود آمده است، قوانین و مقررات نیز در حال تغییر هستند تا تعهد آمریکا به آزادی مذهبی را منعکس کنند.

کانوار سینگ، یک سیک متدین ​​در ۲۰۱۴ قصد داشت در ارتش ایالات متحده ثبت نام و خدمت کند. او مطابق با ایمان مذهبی خود می خواست ریش و عمامه اش را نگه دارد. در آن زمان، ارتش معافیت های مذهبی را مورد به مورد در نظر می گرفت.

سینگ در ۲۰۰۷ از هند به ایالات متحده مهاجرت کرد. او در دانشگاه هاروارد تحصیل کرد، در بخش خدمات مالی اشتغال داشت و از سوی گارد ملی کارمزد دریافت می کرد.

اگرچه دو سال طول کشید، ولی در ۲۰۱۶ ارتش به سینگ اجازه داد با عمامه در تعلیمات رزمی شرکت کند.

ارتش در ۲۰۱۷ قوانین جدیدی را صادر کرد که به سیک ها و سایر جوامع مذهبی اجازه می دهد تا هنگام خدمت، پوشش های خاص و لباس های دینی خود را رعایت کنند.

معافیت مذهبی سینگ دائمی شد و او قادر گشت در طول خدمت عمامه خود را نگه دارد. او هنگامی که در ۲۰۱۸ به عنوان یک افسر ارتش سوگند یاد کرد، ریش بلند و یک عمامه سیاه بر سر داشت.

سینگ گفت: “امروز صدها اگر نه هزاران نفر آمریکایی میهن پرست، سیک، یهودی، مسلمان، مسیحی و پیروان سایر ادیان که در نیروهای نظامی خدمت می کنند، از معافیت مذهبی برخوردار هستند.”

Bearded man in Army fatigues looking in mirror as he wraps a turban in a bathroom (U.S. Army)
سیمرانپریت سینگ لامبا عمامه خود را بر سر می گذارد. لامبا از اولین سربازانی بود که از معافیت برای پوشش مذهبی بهره مند شد. (ارتش ایالات متحده)

سیمرانپریت سینگ لامبا، یکی دیگر از اعضای جامعه سیک و از اولین کسانی بود که در ۲۰۱۰ در ارتش از معافیت مذهبی برخوردار شد.

در گذشته، پرسنل نظامی طبق مقررات می بایست ریش خود را تراشیده و از استفاده از هرگونه پوشش سر خودداری می کردند. پیروان آیین سیک مو را بخشی از بدن می دانند. موی کوتاه نشده نشان ایمان به خداست و باید همیشه با عمامه پوشیده شود.

سینگ گفت: “سیک ها به خدمت فداکارانه، کمک به جامعه و به دیگران اعتقاد دارند. به نظر من اینها در واقع نه تنها با ارزش های آمریکایی بلکه با ارزش های ارتش مطابقت دارند.”