ملانیا ترامپ، بانوی اول ایالات متحده، از کودکان آفریقا حمایت می کند

ملانیا ترامپ، بانوی اول ایالات متحده، اکتبر امسال از چند کشور آفریقایی دیدن کرد.  او اولین سفر رسمی خود به خارج را از دوم اکتبر آغاز کرد، و پس از ورود به پایتخت غنا ابتکار “بهترین باش” خود در حمایت از پرورش کودکان را با دیدار و در آغوش گرفتن نوزادی در یک بیمارستان به آفریقا برد.

ربکا آکوفو-آدو، بانوی نخست غنا طی مراسمی متنوع و رنگارنگ در فرودگاه از بانوی اول استقبال کرد و دختربچه هشت ساله ای با لباس سنتی و یک دسته گل به استقبال او رفت.  نوازندگان به زدن طبل، کودکان دبستانی به تکان دادن پرچم و رقصندگان به پایکوبی پرداختند.

بانوی نخست آمریکا در بیمارستان بزرگ منطقه ای آکرا اسباب بازی و پتوهایی که روی آنها شعار “بهترین باش” ابتکار او برای پیشبرد سلامت روحی، اجتماعی و بدنی کودکان نوشته شده بود بین کودکان پخش کرد.  او از یک کلینیک و بخش مراقبت های ویژه نوزادان دیدن کرد، نوزادی را در آغوش گرفت و با مادران و مقامات بیمارستان سخن گفت.

بانوی اول به دنبال دیدار از بیمارستان به صرف چای با بانوی نخست غنا پرداخت.

کاخ سفید قبل از سفر بانوی اول اعلام کرد که تمرکز سفر او بر مراقبت از مادران و نوزادان ، آموزش کودکان و “بافت عمیق فرهنگ و تاریخ هر کشور آفریقایی است، و اینکه ایالات متحده چگونه از هر کشور در مسیر آن بسوی اتکای به خود حمایت می کند.”  سفر پنج روزه بانوی اول شامل دیدار از مالاوی، کنیا و مصر بود.