مهاجرت به آمریکا: تاریخ مصور مهاجران آمریکایی

 

ایالات متحده آمریکا همواره کشوری از مهاجران بوده است که از مردم هر گوشه از جهان و با هر اعتقاد و سابقه ای استقبال کرده است. این میراث را می توان در عکس هایی از تازه واردان به سواحل ایالات متحده در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم مشاهده کرد.
این عکس ها از جزیره الیس نیویورک، یک مکان تاریخی که اکنون بخشی از سازمان خدمات پارک های ملی محسوب می شود به دست آمده اند. بین سال های ١٨٩٢ و ١٩٥٤، جزیره الیس ایستگاه رسیدگی و به جریان انداختن پرونده میلیون ها مهاجری بود که در جستجوی یک زندگی بهتر به آمریکا می آمدند. در حالیکه سازمان خدمات پارک های ملی صدمین سالگرد تاسیس خود را در ٢٠١٦ برگزار می کند، به یک تاریخ سی و سه ساله از تازه واردان به آمریکا که چهره های آنها توسط دوربین آگوستس شرمن به تسخیر درآمده است نگاهی می افکنیم. او از سال ١٨٩٢ تا زمان مرگ خود در سال ١٩٢٥ به عنوان یک منشی در جزیره الیس به کار مشغول بود و داستان مردمی را که از سرزمین های آشنای خود بسوی ناشناخته ها روان شدند مستند ساخته است.

عکس سمت چپ، یک زن جوان سیاه پوست در لباسی متعلق به قرن نوزدهم، و عکس سمت راست، سه پسربچه با دامن های کیلت (عکس از NPS)
یک زن جوان اهل گوادالوپ در سمت چپ، و سه پسربچه اسکاتلندی در سمت راست که احتمالا برادر بوده اند. (عکس از NPS)
یک مرد الجزایری در جبه عربی یا خفتان در عکس چپ، و زنی همراه با دو کودک در لباس محلی در عکس سمت راست (عکس از NPS)
یک مرد الجزایری در جبه عربی یا خفتان در عکس چپ، و یک زنی اسلواک و بچه هایش در عکس سمت راست (عکس از NPS)
سه نسل از یک خانواده آلمانی، مردی مسن، زنی که همراه با نوزاد خود نشسته است، یک پسربچه و مردی در کنار او. (عکس از NPS)
سه نسل از یک خانواده آلمانی که از اروپای شرقی آمده اند (عکس از NPS).
عکس سمت چپ، مردی با خالکوبی، و عکس سمت راست، دو کودک در لباس محلی. (عکس از NPS)
عکس سمت چپ، مسافر مرد قاچاق با خالکوبی در سال ١٩١١، و عکس سمت راست، دو کودک لاپلندی احتمالا از سوئد (عکس از NPS)
عکس سمت چپ ، مردی با شلوار چرمی آلمانی، و در سمت راست زنی در لباس محلی هلندی (عکس از NPS)
ویلهلم اشلایشر، یک معدنچی از باواریا، عکس سمت چپ، و یک زن پروتستان هلندی در عکس سمت راست. (عکس از NPS)
زنی در لباس محلی، سمت چپ، و مردی در لباس محلی، سمت راست. (عکس از NPS)
یک زن سامی از فنلاند، عکس سمت چپ، و یک سوار کار گرجستانی که برای شرکت در نمایش غرب وحشی بافالو بیل آمده بود. (عکس از NPS)
یک خانواده سیزده نفره. (عکس از NPS)
یک خانواده مهاجر اسکاتلندی قبل از راه افتادن به سوی آلاباما در سپتامبر ١٩٠٥ برای عکس گرفتن ایستاده اند. (عکس از NPS)
دو کودک خردسال در لباس محلی، سمت چپ، و مردی در یونیفرم، سمت راست. (عکس از NPS)
دو برادر هلندی که اجتهاد نامه مذهبی در دست دارند، سمت چپ، و پیتر مایر، پنجاه و هفت ساله، از اسوندبرگ، دانمارک در سال ١٩٠٩. (عکس از NPS)
یک مرد جوان، سمت چپ، و یک زن جوان، سمت راست. (عکس از NPS)
یک پسر هندی، “تومبا سامی”، هفده ساله، در سال ١٩١١، سمت چپ، و یک زن ایتالیایی، سمت راست. (عکس از NPS)
زنی با فرزندانش. (عکس از NPS)
یک مادر لهستانی و نه فرزند او که آگوستس شرمن در دقتر خود از آنها عکس گرفته است. (عکس از NPS)

لورن مانسن، نویسنده ShareAmerica، به نگارش این مقاله کمک کرده است.