میلیون ها ونزوئلایی به دموکراسی رأی می دهند

An elderly man casting his vote into a box (© Matias Delacroix/AP Images)
یک مرد در رایزنی سازمان یافته توسط مخالفان دولت نامشروع نیکلاس مادورو در کاراکاس، ونزوئلا در ۱۲ دسامبر رأی می دهد. (© Matias Delacroix/AP Images)

ونزوئلایی ها در داخل و خارج از کشور به طرفداری از دموکراسی برخاستند و تلاش های رژیم نامشروع مادورو را برای اعمال کنترل استبدادی بر انتخابات مجلس شورای ملی رد کردند.

ایالات متحده به حزب مخالف ونزوئلا، به رهبری رئیس جمهور موقت قانونی خوان گوآیدو برای برگزاری یک “همه پرسی مردمی” موفقیت آمیز از ۷ تا ۱۲ دسامبر و کسب میلیون ها رأی برای انتخابات آزاد و منصفانه تبریک گفت.

Venezuelan opposition leader Juan Guaidó walking down street while holding hands with supporters (© Ariana CubillosAP Images)
رئیس جمهور موقت خوان گوآیدو طی بازدید از محله ای در کاراکاس، ونزوئلا در ۱۰ دسامبر، دست در دست با هواداران خود دیده می شود. (© Ariana Cubillos/AP Images)

میلیون ها نفر از مردم ونزوئلا که به طور حضوری و مجازی در این همه پرسی شرکت کردند، رأی های خود را برای پایان دادن به رژیم نامشروع نیکلاس مادورو و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی آزاد و منصفانه به صندوق ها انداختند. ونزوئلایی ها توانستند صدای خود را از طریق این همه پرسی به گوش جهانیان برسانند، در حالیکه آزادی بیان در داخل کشور سرکوب می شود و میلیون ها نفر از شرایط وخیم فرار کرده و برای زندگی بهتر در جاهای دیگر مستقر شده اند.

مایکل ر. پامپئو، وزیر امور خارجه ایالات متحده در ۱۶ دسامبر گفت: “این همه پرسی نشان دهنده قدرت میلیون ها نفر از مردم ونزوئلا در سازماندهی و تجمع برای ایجاد تغییر است و جنبش گسترده تر را برای بازگرداندن انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی آزاد و منصفانه به ونزوئلا تقویت می کند. ایالات متحده به حمایت از مردم ونزوئلا در تلاش برای بازگرداندن دموکراسی و رفاه به کشورشان ادامه خواهد داد.”

همه پرسی مردمی مطابق با قانون اساسی ونزوئلا برگزار شد. برای اطمینان از ایمن ماندن کارکنان و رأی دهندگان، دولت موقت تجهیزات محافظت شخصی را در اختیار مراکز رأی گیری حضوری قرار داد.

گوآیدو در ۱۲ دسامبر گفت: “امید به ونزوئلا بازگشته است. ما باید بر خواسته مردم شجاعی که در سرتاسر کشور و جهان در دفاع از حقوق خود بسیج شدند، تأکید ورزیم.”