روز شکرگزاری سال پیش، زمانی که خانواده نادیا ابراهیم به او پیشنهاد دادند تا در رقابت دختر شایسته با صندلی چرخدار ایالت مریلند شرکت کند، او فکر کرد که آنها شوخی می کنند.

ابراهیم گفت: “امکان ندارد که من چنین کاری را بکنم. اما در پایان گفتگو من گفتم که دست کم تلاش می کنم تا ببینم چه خواهد شد.”

در دهم ژانویه، تاج دختر شایسته با صندلی چرخدار ایالت مریلند برای سال ٢۰۱۶ بر سر ابراهیم نهاده شد.

ابراهیم گفت: “برای من نکته جالب این است … که این فرصتی برای فعالیت مستقیم و آموزش است.”

ابراهیم در حال فیلمبرداری یک ویدیوی آموزشی برای کارمندان ویرجین آمریکا است. (عکس اهدایی)

رقابت دختر شایسته با صندلی چرخدار ایالت مریلند هم بر مبنای دستاوردها و هم بر اساس فعالیت استوار است. برنده این عنوان باید پیرامون نیازها و دستاوردهای استفاده کنندگان از صندلی چرخدار با مردم، جامعه بازرگانی، و قانونگذاران به تفصیل صحبت کند.

ارزش های خانوادگی

 برای ابراهیم، مشاور ارشد در دفتر سیاست های استخدام معلولان وزارت کار ایالات متحده، فعالیت و هواداری کردن عملا طبیعت دوم او است. این مسئله در خانواده آنها ریشه دارد.

ابراهیم گفت: “والدین، برادر، و خواهر من از لحاظ اجتماعی فعال هستند و در جوامع محلی خود مشارکت دارند. این یکی از ارزش هایی است که وقتی ما بزرگ می شدیم، پدر و مادرم در وجود ما نهادینه کردند.”

ابراهیم که در ایندیانا بزرگ شده، دختر والدینی مهاجر از لبنان و فلسطین است. او با فلج مغزی به دنیا آمد؛ اما گفت که والدینش از او انتظاراتی برابر با خواهران و برادرانش داشتند. ابراهیم پیش از آن که برای کسب عنوان دختر شایسته با صندلی چرخدار ایالات متحده در ماه اوت در رقابت کشوری شرکت کند، به نقاط مختلف مریلند سفر خواهد کرد و به هواداری از خدمات مربوط به کمک های شخصی، ترابری، و مسکن افراد دچار ناتوانی های مختلف فعالیت خواهد کرد.

امید برای خاورمیانه

 ابراهیم که دارای دو مدرک کارشناسی ارشد است، در سال ٢۰۱۰ به همراه خانواده اش به خاورمیانه رفت و چالش های فراروی افراد دچار ناتوانی منطقه را از نزدیک تجربه کرد. او از این فرصت برای گفتگو با مردم در مورد مسائل مرتبط با معلولان استفاده کرد.

ابراهیم یادآور شد که مردم “با احترام، با پرسش های فراوان، و با تمایل به یادگیری با او برخورد کردند.” او امیدوار است بتواند پیوندهای عمیق تری را با فعالان امور افراد دچار ناتوانی در منطقه و گروه های بشردوستانه منطقه برقرار کند.

او گفت: “من امیدوارم این مطلب را به گوش همگان برسانم که چنانچه به بسیاری از کودکان و بزرگسالان دچار ناتوانی در خاورمیانه فرصت مناسبی داده شود، آنها می توانند اعضای سازنده ای برای جوامع محلی خود باشند.”

پس از دوره خدمت به عنوان دختر شایسته با صندلی چرخدار مریلند

 فعالیت ابراهیم پس از پایان دوره او به عنوان دختر شایسته با صندلی چرخدار مریلند ادامه خواهد یافت. او هم اکنون ریاست کمیته رایزنی ناتوانی شرکت هواپیمایی ویرجین آمریکا را (که در رابطه با ارائه تسهیلات مسافرتی به افراد دچار ناتوانی راهنمایی های لازم را ارائه می دهد) بر عهده دارد. او همچنین به صورت داوطلبانه با سازمان سگ های همدم برای بی نیازی از دیگران، سازمانی که سگ های راهنما را به افراد دچار ناتوانی ارائه می دهد، همکاری می کند.

کوپر هم در خانه و هم در سفر همدم بسیار خوبی برای ابراهیم است. (عکاسی جونالی ارلز)

سگ های راهنما می توانند جهان را به روی افراد دچار ناتوانی باز کنند. آنها برای مدت های مدیدی بخشی از زندگی ابراهیم بوده اند. سگ کنونی او که کوپر نام دارد چیزها را برای او می آورد و درها را برایش باز می کند.

او گفت: “در بسیاری از موارد مردم با فردی که دچار ناتوانی است راحت نیستند و یا از او می ترسند. به همین خاطر نخستین سگ راهنمای من انگیزه بسیار بزرگی برای من بود تا از لاک خود بیرون آمده و بی پرده تر در مورد نیازهای خود و دیگر افراد دچار ناتوانی حرف بزنم.”

ابراهیم یکی از هزاران فعال حقوق افراد دچار ناتوانی است که با سازمان های دولتی و غیردولتی در سراسر ایالات متحده همکاری می کنند. قانون آمریکایی های دچار ناتوانی یکی از قوانین متعددی است که موانع را از سر راه برداشته و افراد دچار ناتوانی را برای مشارکت کامل در جامعه توانمند کرده است.