ناسا تلسکوپ فضایی را به افتخار زن ستاره شناس نامگذاری می کند

ناسا، آژانس فضایی ایالات متحده نسل بعدی تلسکوپ فضایی را به افتخار نانسی گریس رومن نامگذاری خواهد کرد.

رومن (۲۰١۸-١٩۲۵) نخستین ستاره شناس ارشد سازمان هوا فضای آمریکا بود و از سوی همکارانش لقب “مادر تلسکوپ فضایی هابل” را گرفته بود. وی در ١٩۵٩ در ناسا شروع به کار کرد و برنامه نجوم فضایی این آژانس را راه اندازی نمود. وی به عنوان نخستین زن در سمت مدیر اجرایی در ناسا به مدت دو دهه خدمت کرد، و میراثی از تلسکوپ های فضایی متمرکز بر جهانی گسترده تر به جا گذاشت.

جیم برایدنستاین، سرپرست سازمان ناسا گفت، رومن به استحکام سابقه ناسا در عرصه فیزیک نجومی و پرتاب هابل، قدرتمندترین تلسکوپ فضایی کمک کرد.

Woman holding papers and looking at wall covered in scientific instruments (© NASA)
رومن که در این عکس در مرکز پرواز فضایی گودارد ناسا در مریلند دیده می شود، دانشجویان را تشویق می کرد و به آنها می گفت که شغلی که او پس از اخذ مدرک دکترای خود گرفته بود، تا چند سال پیش وجود نداشت. او گفت: “در این رشته در حال تحول فرصت های جدیدی می توانند برای شما ایجاد شوند.” (ناسا)

ناسا در بیانیه ای گفت، تلسکوپ فضایی رومن، یا کاوشگر نقشه بردار فروسرخ میدان وسیع سابق، “به بررسی اسرار نجومی دیرینه مانند نیروی گسترس جهان خواهد پرداخت و به جستجوی سیارات دوردست خواهد رفت.” تلسکوپ رومن به همان اندازه هابل خواهد بود، اما میدان دید آن صد برابر بزرگتر خواهد بود.

به گفته ناسا، رومن در این آژانس روش های جدیدی را برای بررسی اسرار جهان ایجاد کرد. او می دانست برای نگاهی واضح تر از جهان، ناسا می بایست تلسکوپ به فضا بفرستند.