ناسا مأموریت ماهواره ای آمریکا- اروپا را برای نظارت بر سطح آب دریاها آغاز کرد

Illustration showing the Sentinel-6
تصویر ناسا، ماهواره سنتینل ۶- مایکل فریلیچ را نشان می دهد که در بالای زمین در حال چرخش است. این ماهواره دقیق ترین داده ها در مورد سطح آب دریاها را جمع آوری می کند. (NASA/JPL)

یک مأموریت ماهواره ای مشترک ایالات متحده و اروپا اطلاعات ارزشمندی را درباره افزایش سطح آب دریاها و اقیانوس ها در جهان جمع آوری می کند.

ماهواره سنتینل ۶- مایکل فریلیچ که به افتخار مدیر سابق بخش علوم زمین ناسا نامگذاری شده است، در ۲۱ نوامبر از پایگاه نیروی هوایی واندنبرگ در کالیفرنیا پرتاب شد.

کارن سنت ژرمن، مدیر بخش علوم زمین ناسا گفت: “زمین در حال تغییر است و این ماهواره به تعمیق درک ما از چگونگی آن کمک خواهد کرد. روندهای تغییر زمین بر سطح آب دریاها در سراسر جهان تأثیر می گذارند، اما تأثیر آن بر جوامع محلی بسیار متفاوت است.”

آلن راتیر، مدیر کل سازمان اروپایی بهره برداری از ماهواره های هواشناسی که از این ماموریت حمایت می کند، گفت: “داده های این ماهواره که برای نظارت بر وضعیت اقلیمی و پیش بینی هوا بسیار مهم هستند، صحت بی سابقه ای خواهند داشت.”

راتیر خاطرنشان كرد كه چنين داده های دقيق فقط می توانند از فضا جمع آوری شوند.

داده های بهتر و دقیق تر می توانند به کارشناسان هواشناسی در پیش بینی دقیق تر هواشناسی، و به اقیانوس شناسان در درک بهتر جریان ها کمک کنند.

Satellites moving in space over hurricane (NASA)
ناسا ماهواره سنتینل ۶- مایکل فریلیچ را برای بررسی افزایش سطح دریا پرتاب کرد. داده های حاصل به دانشمندان در نظارت بر اثرات تغییرات اقلیمی کمک خواهند کرد. (ناسا)

افزوده بر این، داده های این ماهواره پیش بینی دقیق تری را از مسیر طوفان ها امکان پذیر خواهند کرد. این می تواند از طریق برنامه هایی مانند برنامه بلایای علوم زمین ناسا به امدادرسانان کمک کند تا به طور موثرتری در مقابل فجایع طبیعی واکنش نشان دهند.

این مأموریت ماهواره ای سطح آب دریاها و اقیانوس های سراسر جهان را اندازه گیری خواهد کرد و تأثیرات تغییرات اقلیمی بر افزایش سطح آب ها را ردیابی خواهد کرد. دانشمندان می توانند از داده ها برای تکمیل مدل سازی آب و هوا استفاده کنند. شهرک ها و شهرهای ساحلی قادر خواهند بود از این داده ها برای نظارت بر مناطقی که در آن احتمال وقوع سیل وجود دارد، استفاده کنند.

آخرین ماموریت ماهواره ای که در ۱۹۹۲ با یک مأموریت مشترک ایالات متحده و فرانسه آغاز شد، به نظارت بر سطح دریاها ادامه می دهد.

سنت ژرمن گفت: “همکاری بین المللی برای درک این تغییرات و اطلاع رسانی به جوامع ساحلی در سراسر جهان بسیار مهم است.”

پرتاب موفقیت آمیز ماهواره سنتینل ۶- مایکل فریلیچ آخرین فصل در همکاری کشورهای دو سوی اقیانوس اطلس برای رصد زمین است که به سال ۱۹۹۲ بازمی گردد. این گفتگوها دسترسی ایالات متحده را به داده های ماهواره سنتینل اروپا برای نظارت بر منابع طبیعی، پژوهش های تغییرات آب و هوایی، مدیریت بلایای طبیعی و موارد دیگر تسهیل می کند.