(NASA’s Scientific Visualization Studio/Lori Perkins/Kathryn Mersmann)
ماهواره های ناسا و دیگر ابزارهای اندازه گیری دقیق، به تلاش تجدیدشده دولت ایالات متحده برای مبارزه با تغییرات اقلیمی کمک خواهند کرد.

آژانس فضایی آمریکا به مبارزه جهانی با تغییرات اقلیمی کمک می کند.

ناسا با بیش از بیست ماهواره و دیگر ابزارهای اندازه گیری، مقادیر عظیمی از داده های زیست محیطی را در مورد همه چیز از آلودگی هوا گرفته تا دما در همه نقاط زمین جمع آوری می کند. دانشمندان از این داده ها برای درک بهتر تغییرات اقلیمی و تشخیص راه های کاهش آن استفاده می کنند.

باویا لال، جانشین رئیس ستاد ناسا در بیانیه ای گفت: “پیچیدگی های فرایندهای آب و هوایی هنوز به طور كامل شناخته نشده اند و تلاش ها برای تطبیق و كاهش تأثیرات بدون داده ها و تحقیقات عمیق در زمینه اقلیم به نتیجه نخواهند رسید.”

در ۳ فوریه ، ناسا از ایجاد سمت مشاور ارشد آب و هوا برای پیشبرد تلاش های این نهاد در مقابله با بحران اقلیمی خبر داد. گاوین اشمیت، مدیر مؤسسه مطالعات فضایی گودارد ناسا و متخصص ارشد در زمینه الگوسازی اقلیمی، تا انتخاب مشاور ارشد دائمی در این سمت خدمت خواهد کرد.

Gavin Schmidt standing in front of colorful world map on multiple screens (NASA)
گاوین اشمیت، مشاور ارشد موقت آب و هوایی ناسا اطمینان حاصل خواهد کرد که اقدامات ایالات متحده در زمینه آب و هوا بر اساس تحقیقات این نهاد انجام خواهند گرفت. (ناسا)

پرزیدنت بایدن تقویت تلاش های ایالات متحده و جامعه بین المللی برای مبارزه با تغییرات اقلیمی را در اولویت های اصلی خود قرار داده است. او در نخستین روز کاری خود اسناد رسمی برای بازگشت ایالات متحده به توافق پاریس را امضاء کرد. کشورها در این توافقنامه متعهد شده اند که میزان انتشار گازهای گلخانه ای خود را کاهش داده و میانگین دمای جهانی را “زیر ۲درجه سانتیگراد بالاتر از سطح قبل از دوران صنعتی” نگه دارند. ایالات متحده در ۱۹ فوریه رسماً دوباره به توافق آب و هوای پاریس بازگشت.

بایدن در یک فرمان اجرایی در ۲۷ ژانویه تعهدات آمریکا در قبال تغییرات اقلیمی را عمیق تر نمود و خواستار انجام اقدامات جسورانه، از جمله دستیابی به انتشار صفر خالص کربن تا اواسط قرن یا حتی قبل از آن شد.

ناسا دهه هاست که از ماهواره ها و حسگرهای زمینی برای کنترل کیفیت هوا و آلودگی استفاده می کند و داده ها درباره فعالیت انسان در زمینه تغییرات اقلیمی را به دانشمندان ارائه می دهد.

اشمیت به عنوان مشاور ارشد آب و هوا اطمینان حاصل خواهد کرد كه دولت بایدن برای دستیابی به اهداف خود در مقابله با بحران اقلیمی از جمله كاهش انتشار گازهای گلخانه ای، داده های لازم را در اختیار خواهد داشت.

مشاور ارشد ناسا همچنین برای دستیابی به اهداف زیر کار خواهد کرد:

  • ترویج ابتکارات فناوری متمرکز بر کاهش انتشار دی اکسید کربن.
  • تقویت هماهنگی و ارتباط ناسا با دانشمندان خارج از آژانس فضایی.
  • ارتقاء توسعه فناوری و تحقیقات مربوط به آب و هوا در ناسا.

استیو جورچیک، جانشین مدیر ناسا گفت: “این سمت، بینش و توصیه های حیاتی را ​​در طیف کامل علم و فناوری و برنامه های زیرساختی مربوط به آب و هوا را به مقامات ناسا ارائه خواهد داد.”