نخستین افسران نیروی فضایی ایالات متحده سوگند خدمت یاد می کنند

(U.S. Space Force/Technical Sergeant Armando Schwier-Morales)
چهار عضو اول نیروی فضایی ایالات متحده در مقابل ژنرال دیوید د. تامپسون، معاون مدیر عملیات فضایی در در بیستم اکتبر در پایگاه نظامی جورج مید، مریلند سوگند یاد می کنند..

در بیستم اکتبر، چهار افسر پس از سوگند یاد کردن در مقابل ژنرال دیوید د. تامپسون، معاون مدیر عملیات فضایی در مرکز فرماندهی ورود نیروهای نظامی بالتیموردر پایگاه فورت جورج مید، مریلند به نخستین افسران نیروی فضایی ایالات متحده تبدیل شدند.

چهار ساعت بعد، سه عضو تازه استخدام دیگر نیروی فضایی در کلرادو به آنها پیوستند.

بنا به روزنامه نظامی استارز و استریپس، همه افراد استخدام شده در عملیات سیستم های فضایی دارای تخصص های نظامی هستند. آنها بر طیفی از وظایف، از شناسایی پرتاب موشک های بالستیک از دریا گرفته تا ردیابی ماهواره ها و کمک به پرتاب موشک و مأموریت های فضایی تمرکز خواهند داشت.

تامپسون گفت: “امروز برای نیروی فضایی ما یک نقطه عطف مهم است. تا امروز، برای جذب نیروهای خود بر انتقال از نیروی هوایی اتکا داشتیم. حال، ما با استخدام مستقیم افراد مناسب برای تحقق بخشیدن به آرمان هایمان و ساختن یک تیم عالی متشکل از کارشناسان فناوری که بازتاب دهنده کشوری که در خدمت آن هستیم، آینده نیروی فضایی را رقم خواهیم زد.”

هر هفت افسر تازه استخدام برای شرکت در یک برنامه تعلیمی مقدماتی هفت هفته و نیمه در پایگاه مشترک سن آنتونیو- لاک لند عازم سن آنتونیو، تگزاس شده اند.

این افراد بین ۱۸ تا ۳۱ سال سن دارند و اهل کلرادو، مریلند و ویرجینیا هستند.

پیش بینی می شود که تا پایان سال مالی ۲۰۲۱، نیروی فضایی تقریباً ۶۵۰۰ عضو فعال خواهد داشت.