پاپ فرانسیس، نخستین پاپ در تاریخ و فقط دومین رهبر مذهبی خواهد بود (اگر ملکه  الیزابت دوم از انگلستان را که رهبر کلیسای آنگلیکان نیز هست به شمار آوریم) که خطاب به کنگره ایالات متحده سخن می گوید. از هنگام تشکیل نخستین کنگره در سال ۱٧۸٩ تا کنون، تنها ۱۱۸ رهبر یا مقام بلندپایه خارجی برای ایراد نطق در برابر اجلاس مشترک سنا و مجلس نمایندگان دعوت شده اند. پاپ تغییرات آب و هوا و دیگر مسائلی را که موجب بروز اختلاف نظر میان اعضای کنگره شده، مورد توجه قرار داده و به آنها پرداخته است. یکی از مشاوران پاپ گفت که فرانسیس در برابر کنگره به طور بی پرده ولی دوستانه سخن خواهد گفت. جان بینر، سخنگوی مجلس نمایندگان که از پاپ فرانسیس دعوت به عمل آورد گفت، پیام او به عنوان رهبر مذهبی “مردم  از همه ادیان، ایدئولوژی ها و احزاب سیاسی را به چالش می کشد.” او افزود که این موقعیت “فرصتی عالی را برای مردم آمریکا و همچنین کشورهای جهان فراهم خواهد آورد تا پیام او را به طور کامل بشنوند.” دیگر چهره های مورد احترام نیز از کرسی خطابه کنگره سخنانی به یاد ماندنی ایراد کرده اند:

  • تنها سه هفته بعد از حمله به پرل هاربر در ۱٩۴۱، وینستون چرچیل نخست وزیر [وقت] بریتانیا به اعضای کنگره گفت: “اطمینان دارم که رنجی را که شما و من از این پس هنوز باید متحمل شویم دست کم نگرفته اید.” و او سپس از این که چگونه دو کشور از “همه چیزهایی که نزد “همه انسان های آزاد گرامی است” دفاع خواهند کرد سخن گفت.
  • نلسون ماندلا در ۱٩٩۰، شش ماه پس از آزاد شدن از زندان در برابر کنگره سخنرانی کرد و به قانونگذاران گفت، “دعوت شما از اشتیاق شما به ارسال پیامی به مردم ما و … فرصت دادن به آنها  برای بیان خواسته هایشان از شما نشأت می گیرد.” او به سادگی گفت، شهروندان آفریقای جنوبی “خواستار دموکراسی هستند.” او ٢٧ سال را در زندان گذرانده بود” زیرا در حالیکه یک دولت استبدادگر و نژادپرست در صدد تقلیل دادن تمامی یک ملت به جایگاهی کمتر از جانوران جنگل بود، سکوت کردن امری غیراخلاقی بود.”
  • چند روز پس از فرو ریختن دیوار برلن در ۱٩۸٩، لخ والسا، که در آن زمان رئیس اتحادیه کارگری همبستگی در لهستان بود سخنان خود را در برابر کنگره با کلمات آغازین قانون اساسی ایالات متحده شروع کرد: او گفت “ما مردم” و مکث کرد. سپس گفت: “نیازی به شرح این نکته ندارم که من، یک تعمیرکار برق از گدانسک، نیز این حق دارم به آن کلمات متوسل شوم.” او مصرانه کمک ایالات متحده به کشورهایی که گذار خود را از کمونیسم آغاز کرده بودند خواستار شد.