ایالات متحده در هشتم مه برای گرامیداشت هفتادمین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم با به پرواز درآوردن ۵٠ هواپیمای متعلق به آن زمان بر فراز نشنال مال در واشنگن دی سی، به کشورهای اروپایی پیوست.

پرزیدنت اوباما در سخنرانی هفتگی خود به کسانی که جنگیدند “تا مردم سراسر جهان بتوانند آزاد زندگی کنند،” ادای احترام کرد.

جنگ ۱٩۴۵– ۱٩۳٩ اروپا را ویران کرد و به بهای جان ۴٠ میلیون اروپایی، از جمله کسانی که در اردوگاه های کار اجباری به قتل رسیدند تمام شد. در ایالات متحده اقدامات جنگی، مردان و زنان و مشارکت فعلانه غیر نظامیان در داخل کشور را در برمی گرفتند.

رئیس جمهوی گفت: “این نسلی بود که عملا  دنیا را نجات داد- نسلی که به جنگ پایان بخشید و شالوده ای برای صلح بینان گذاشت.”

اوباما گفت، ایالات متحده در کنار متحدان خود در اروپا و فراتر از آن “به خاطر ارزش های مشترک ما- آزادی، امنیت، دموکراسی، حقوق بشر و حاکمیت قانون در سراسر جهان- و علیه تعصب، نفرت در همه اشکال آن می ایستد تا به این تعهد معنا ببخشد: هرگز فراموش نشود. هرگز تکرار نشود.”

جان کری، وزیر امور خارجه به اروپایی ها به خاطر متحد ساختن قاره خود بعد از جنگ تبریک گفت.

او افزود: “شما نه به زور تسلیحات، بلکه با جریان تجارت، اندیشه و مردم آزاد این کار را به انجام رساندید. شما اتحادیه ای بر پایه ارزش هایی مانند حاکمیت قانون، دموکراسی و رفاه برای همگان بنیان گذاشتید. به موهبت اتحادیه اروپا ما بیش ازهر زمان دیگری به یک اروپای یکپارچه و آزاد که در صلح به سر می برد، نزدیکتر هستیم.”