نقاط عطف در مناظره های ریاست جمهوری- نمودار

(© Bettmann /Getty Images)
جان اف کندی و ریچارد نیکسون نامزدهای ریاست جمهوری پس از مناظره تلویزیونی خود در ۷ اکتبر ۱۹۶۰، با یکدیگر دست می دهند. (© Bettmann/Getty Images)

فصل مناظره های ریاست جمهوری آمریکا در ۲۹ سپتامبر آغاز می شود. از استدلال آبراهام لینکلن بر اساس اصول اخلاقی علیه برده داری تا سخنرانی های کوتاه و نکتی گزینه های به یادماندنی نامزدها در رویدادهای اخیر، تغییرات زیادی در مناظره ها صورت گرفته اند.