نقش ایالات متحده در امنیت بهداشت جهانی

ایالات متحده در خط مقدم امنیت بهداشت جهانی فعالیت می کند، با خطرات بهداشتی نوظهور مبارزه می کند و در مقابل بیماری های عفونی از جوامع آسیب پذیر در سراسر جهان محافظت می کند.

ببینید رهبران آمریکا چگونه در مبارزه با اچ آی وی، زیکا، ابولا و دیگر بیماری ها، جوامع بین المللی را برای واکنش مناسب تر در مقابل همه گیری کووید-١٩ آماده کرده است.