اَش کارتر، وزیر دفاع، در یک اقدام تاریخی که موجب تقویت نیروهای مسلح می گردد، دستور داده است همه نقش های رزمی در ارتش ایالات متحده بروی زنان گشوده شوند.

کارتر گفت: “ما برای موفقیت در ماموریت دفاع ملی مان، نمی توانیم خود را از نیمی از استعدادها و مهارت های کشور محروم کنیم. این بدان معنا است که اکنون زنان تا هنگامی که واجد شرایط باشند، خواهند توانست از راه هایی که پیش از این نمی توانستند، به ماموریت ما یاری دهند.”

این تصمیم که به زنان امکان می دهد وارد مشاغل رزمی شوند، مرحله مهم دیگری را از مشارکت زنان در ارتش ایالات متحده رقم می زند. از هنگام انقلاب آمریکا گرفته تا جنگ علیه تروریسم، زنان همواره در ارتش، از ایفای نقش در یگان های های پشتیبانی گرفته تا تصدی نقش های رهبری خدمت کرده اند.

پرزیدنت اوباما گفت: “در جنگ های افغانستان وعراق، زنان یونیفورم پوش شجاع ما به نحو افتخار آمیزی در خطوط مقدم جبهه خدمت کرده و بعضی از آنها جان شان را در این کار از دست دادند.”

این دستور پنتاگون، آخرین ده در صد مشاغل نظامی را بروی زنان می گشاید و به آنان امکان می دهد تا در مواضع دشوار مانند عملیات نیروهای ویژه نظیر یگان ویژه نیروی دریایی ایالات متحده و نیروی دلتای ارتش ایالات متحده خدمت کنند.

زنان قادر خواهند بود رانندگی تانک ها را به عهده بگیرند و پیاده نظام را در نبرد هدایت کنند. (وزارت دفاع)

زنان به تدریج نقش هایی را که طی دو دهه گذشته تنها برای مردها مجاز بودند به عهده گرفته اند. در سال ۱٩٩۵، زنان خلبان شرکت در ماموریت های رزمی هوایی را آغاز کردند و در سال ٢۰۱۰، نیروی دریایی اعلام کرد که زنان می توانند در زیر دریایی ها خدمت کنند. پیش تر در سال ٢۰۱۵، برای نخستین بار دو زن از دانشکده تکاوران ارتش ایالات متحده فارغ التحصیل شدند.

کارتر گفت: “به آنها اجازه داده خوهد شد که رانندگی تانک ها را به عهده بگیرند، خمپاره شلیک کنند و سربازان را در نبرد رهبری کنند. حتی مهم تر از این، ارتش ما قادر خواهد بود از مهارت ها و دیدگاه هایی که زنان با استعداد می توانند ارائه کنند، به نحو بهتری بهره مند شود.”

این تصمیم پس از یک بررسی سه ساله و تحلیل عمیق و دقیق داده ها اتخاذ شد.

اکنون که موانع رفع شده اند، ارتش رهنمودهایی را برای قرار دادن زنان در مشاغل رزمی تدوین کرده است. کارتر هشدار داد که این فرایند به زمان و کوشش نیاز خواهد داشت.”

وی گفت: “اجرای این طرح یک شبه روی نخواهد داد. در حالیکه این تصمیم در نهایت نیروی ما را بهتر و قوی تر خواهد ساخت، مشکلاتی پیش رو خواهیم داشت که باید حل، و چالش هایی خواهند بود که باید بر آنها غلبه کرد.”

آیا می دانستید بعضی از زنان برای جنگیدن در انقلاب آمریکا خود را به شکل مردان درست می کردند؟ برای آگاهی بیشتر نگاهی به این داده نما بیاندازید:

داده نما:زنان در ارتش ایالات متحده (وزارت دفاع)