نماد دوستی روز باستیل

Composite with portrait paintings of Marquis de Lafayette (courtesy of Museums at Washington and Lee University) and George Washington and key in glass box (Mount Vernon Ladies’ Association)
راست: پرتره جورج واشنگتن در ۱٧۸٣. وسط: کلید زندان باستیل در راهروی خانه جورج واشنگتن در مانت ورنون آویزان است. (اهدایی از موزه های واشنگتن و دانشگاه لی) چپ: پرتره مارکی دو لافایت در ۱٧٧۹. (اهدایی از انجمن بانوان مانت ورنون)

جشن ملی فرانسه یا روز باستیل که در ۱۴ ژوئیه برگزار می شود، مصادف است با آغاز انقلاب فرانسه در ۱٧۸۹، روزی که مردم به زندان باستیل در پاریس که نماد بی عدالتی دودمان بوربون ها بود هجوم بردند.

کمی پس از آن، مردم فرانسه کلید زندان باستیل را به عنوان حسن نیت به مارکی دو لافایت که به ایالات متحده در دستیابی به استقلال از بریتانیای بزرگ کمک کرده بود اهدا کردند و اطمینان خود را برای محافظت از آزادی های تازه به دست آمده به او واگذار نمودند.

لافایت که از دوستان خوب جورج واشنگتن بود، در ۱٧۹۰ این کلید را از سوی مردم فرانسه برای تحکیم دوستی میان دو کشور به واشنگتن فرستاد.

تا به امروز، این کلید در خانه واشنگتن در مانت ورنون، ویرجینیا به نمایش گذاشته شده است و بازدیدکنندگان می توانند این نماد دوستی، آزادی و مردم سالاری را از نزدیک ببینند.

این مقاله قبلاً در ۹ ژوئیه ۲۰۲۰ منتشر شده بود.